Theo dõi trên

NGHỊ QUYẾT Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau)

18/05/2023, 15:43

Phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với nguồn để lại phân khai sau (chi tiết theo các biểu đính kèm).

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Phụ lục 1 tại đây

Phụ lục 2 tại đây

Phụ lục 3 tại đây

.


(0) Bình luận
Bài liên quan
NGHỊ QUYẾT
Về Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Thống nhất Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 154.570 triệu đồng, trong đó:
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
NGHỊ QUYẾT Về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn để lại phân khai sau)