NÔNG DÂN THAM GIA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Tuy Phong: Vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
10 tháng trước Xã hội
Phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt góp phần thúc đẩy nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Hội Nông dân huyện Tuy Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy tính sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất nông nghiệp và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO