Theo dõi trên

Nông thôn mới nâng cao – nhìn từ Đức Linh

08/05/2024, 05:05

Tháng 4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh đã ban hành Nghị quyết 04 về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, qua 3 năm triển khai, Đức Linh đạt nhiều kết quả quan trọng, trở thành địa phương dẫn đầu về thực hiện mục tiêu này…

Huy động mọi nguồn lực

Đức Linh là huyện miền núi nằm ở phía tây của tỉnh với 12 đơn vị hành chính (2 thị trấn, 10 xã). Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Phát huy kết quả đạt được, ngày 9/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện NTM nâng cao. Trên cơ sở đề ra của nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập các ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát động trong hệ thống Mặt trận, đoàn thể, các địa phương thực hiện công trình, phần việc xây dựng NTM nâng cao, tạo không khí thi đua sôi nổi và được nhân dân tham gia tích cực.

mot-goc-trung-tam-huyen-duc-linh..jpg
Trung tâm huyện Đức Linh.

Trong 3 năm (2021-2023), Đức Linh đã huy động được 679 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50 tỷ đồng, vốn trực tiếp của chương trình 23 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án hơn 421 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp được 78,3 tỷ đồng. Việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, môi trường trên địa bàn huyện cũng đạt kết quả cao. Tổng số trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đến nay là 45/58 trường, chiếm 77%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 83%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến tháng 4/2024 đạt 97%. 82/82 thôn, khu phố được công nhận danh hiệu thôn, khu phố văn hóa. Đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 giảm còn 2,23%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99%. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) hiện toàn huyện có 31 sản phẩm được chứng nhận OCOP (5 sản phẩm đạt 4 sao, 26 sản phẩm đạt 3 sao).

dsc06761.jpg
Đường giao thông trục chính huyện Đức Linh.

Qua đánh giá, đến nay Đức Linh tiếp tục giữ vững 9/9 tiêu chí huyện NTM, 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Có 5/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Trà Tân, Đông Hà, Tân Hà, Đức Hạnh, Mê Pu. Đối với 2 thị trấn (Võ Xu, Đức Tài), qua hơn 1 năm triển khai kế hoạch xây dựng đô thị văn minh thì đến nay 2 thị trấn tự đánh giá đều đạt 7/9 tiêu chí. UBND huyện Đức Linh cho biết, đạt được kết quả trên là nhờ sự chủ động trong tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, có phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo chương trình và các xã. UBND huyện cũng chủ động đăng ký làm việc với các sở, ngành của tỉnh để sớm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao.

Nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Bên cạnh nỗ lực và kết quả đạt được, qua triển khai cũng cho thấy còn nhiều khó khăn, hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung còn chậm; quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ. Kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, hệ thống giao thông nội đồng, các trục đường dẫn vào các khu sản xuất chưa đạt yêu cầu. Quy mô sản xuất của các hợp tác xã còn nhỏ lẻ, khả năng cạnh tranh thấp. Bên cạnh, tình hình tội phạm trộm cắp, ma túy và gây rối trật tự công cộng có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đức Linh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 3 xã (Sùng Nhơn, Nam Chính và Vũ Hòa) đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã (Trà Tân, Đông Hà, Mê Pu) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh năm 2024. Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Do đó, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để huy động các nguồn lực và người dân tham gia. Tăng cường phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị và phát triển bền vững, giải quyết môi trường nông thôn, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp.

Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Tiếp tục triển khai xây dựng NTM gắn với gìn giữ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương...

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Đến thời điểm này, Bình Thuận đã có 74/93 xã nông thôn mới và 6 xã nông thôn mới nâng cao. Các huyện, xã trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện song song 2 nhiệm vụ là vừa duy trì kết quả đạt chuẩn trong giai đoạn mới; vừa thực hiện NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Nổi bật
Chống khai thác IUU: Sự quyết định trong cao điểm đến tháng 9/2024
Thời gian qua, các sở, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra ở đợt kiểm tra tại Bình Thuận. Đặc biệt, đã tập trung thực hiện khối lượng nhiệm vụ, công việc khá lớn được UBND tỉnh giao và các văn bản chỉ đạo liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông thôn mới nâng cao – nhìn từ Đức Linh