NQ21

Nghị quyết số 21 – NQ/TW: Nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
một năm trước Chính trị
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XIII, đã ban hành Nghị quyết số 21 – NQ/TW (NQ21) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, là sự khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ trọng yếu này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO