Phan Thiết: Chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra và tự kiểm tra

08/09/2021, 14:13 - Lượt đọc: 40

BT- Theo đại diện lãnh đạo TP. Phan Thiết, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy, ngay từ đầu năm 2021, UBND TP. Phan Thiết đã đề ra nhiều phương án, chương trình, kế hoạch và giải pháp PCTN cụ thể, hiệu quả, thiết thực. Đáng chú ý là kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2021; kế hoạch về chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021…Trên cơ sở đó, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ tháng, quý yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp như lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan và các buổi họp dân ở khu phố, thôn. Mặt khác các cơ quan, tổ, chức, đơn vị thực hiện việc kiểm tra nội bộ tại các cơ quan, tổ, chức, đơn vị mình. Đến nay, chưa phát hiện tham nhũng qua hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ. Song song, UBND TP. Phan Thiết đã thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” đạt được nhiều kết quả. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận gần 14.000 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hẹn 13.545 hồ sơ…

Tuy nhiên theo đánh giá của UBND thành phố, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn xem nhẹ, đôi khi thực hiện còn hình thức nên kết quả chưa cao. Việc cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN vào thực tế địa phương, nhất là tại xã, phường và các đơn vị sự nghiệp còn lúng túng. Mặt khác, công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai, quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng còn một số hạn chế. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp vẫn còn chậm. Ngoài ra, tinh thần, thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, vẫn còn tình trạng làm chậm gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, thời gian tới UBND TP. Phan Thiết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp. Đồng thời gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN.

Cùng với đó, chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng (nếu có), quan tâm một số địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác” trên địa bàn thành phố.

KIM ANH


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Chưa phát hiện tham nhũng qua kiểm tra và tự kiểm tra