PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÂNG CẤP

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà – Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận
4 tháng trước Thông tin chính sách mới
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn Kê Gà - Tân Thiện, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO