Theo dõi trên

Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cho đoàn viên và người lao động

19/10/2021, 06:37

BT- Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TTDL) vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL, giai đoạn 2021-2026. Tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TTDL.

Tại điểm cầu Bình Thuận.

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã báo cáo kết quả chương trình phối hợp giữa Bộ VH-TTDL và Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời thông tin về chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tình hình quan hệ lao động do tác động của dịch Covid-19. Trong đó, hai bên đã phối hợp xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh, 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa (đạt khoảng 96,5%), 78.273 làng, thôn, bản, ấp... có nhà văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các thiết chế từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nếp sống văn hóa dần được cải thiện; nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành.

Nhiều tỉnh, thành đã có những trao đổi, thảo luận xoay quanh chủ trương xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức các hoạt động văn hóa online trong công chức, viên chức, người lao động, giải pháp xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc, những vấn đề đặt ra trước bối cảnh đại dịch Covid-19 để ổn định cuộc sống trong tình hình mới...

Chương trình ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2021- 2026 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ VH-TTDL chú trọng nhiều nội dung. Trong đó, có việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng tủ sách, thư viện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, người lao động...

Sau hội nghị này LĐLĐ tỉnh và Sở VH-TTDL sẽ tiến hành ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021 - 2026.

T.A(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới…” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sáng rõ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và nâng cao năng lực tổ chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói riêng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cho đoàn viên và người lao động