Theo dõi trên

Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

19/07/2019, 09:14

BT- Thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA ngày 9/12/2014 giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN và Công an tỉnh Bình Thuận đã ký kết và ban hành quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Trong 3 năm qua (2015 - 2018), việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực giúp KBNN Bình Thuận thực hiện tốt chức năng là quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ dự trữ tài chính và các nguồn quỹ khác thuộc ngân sách... đảm bảo về an ninh chính trị, an toàn tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa 2 ngành, KBNN Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT như: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XII) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kế hoạch 1990/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về  thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế”; các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm…

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ được xác định là vấn đề then chốt, luôn được KBNN Bình Thuận đặc biệt quan tâm. Đảng bộ KBNN Bình Thuận đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Ngoài các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật vào sáng thứ hai hàng tuần và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, KBNN Bình Thuận còn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến tình hình thời sự quốc tế và trong nước, tình hình biển Đông, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp… đến CBCC góp phần nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, hướng dẫn KBNN Bình Thuận quán triệt, tổ chức triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN), bảo vệ an ninh thông tin, an toàn hệ thống mạng máy tính. Những năm qua, KBNN Bình Thuận chưa xảy ra trường hợp nào để lộ, lọt thông tín bí mật của đơn vị, của ngành.

KBNN Bình Thuận đã phối hợp cùng Công an tỉnh thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực thực hiện công tác bảo vệ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách. Phối hợp xây dựng phương án A2 giải tán biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn bảo vệ KBNN Bình Thuận; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm đối với trụ sở KBNN Bình Thuận; xây dựng phương án bảo vệ, phối hợp tác chiến trong công tác bảo vệ an toàn trụ sở, tài sản KBNN các cấp, thông tin liên lạc đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác bảo vệ; tăng cường tuần tra, giám sát bên trong và bên ngoài đảm bảo tuyệt đối an toàn mục tiêu KBNN tỉnh. Đã phối hợp Công an tỉnh tổ chức 5 đợt kiểm tra định kỳ công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), 3 lượt thực tập phương án PCCC tại đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; tiếp tục củng cố Đội Phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai tại cơ sở, tổ chức 5 đợt tự kiểm tra công tác PCCC nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực ứng phó sự cố cháy nổ, thiên tai cho CBCC.

KBNN Bình Thuận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động mô hình Tổ kho quỹ “4 đảm bảo – 2 an toàn”, đảm bảo việc kiểm đếm, niêm phong tiền, tài sản, giấy tờ có giá trị, ghi chép sổ sách được thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra các trường hợp mất mát tài sản tại đơn vị. KBNN các cấp và công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện kế hoạch, phương án xử lý tình huống, đảm bảo an toàn trong vận chuyển tiền. Tập huấn nghiệp vụ nhận biết tiền thật, tiền giả cho đội ngũ kiểm ngân, thủ quỹ, giao dịch viên của hệ thống kho bạc, cũng như cách xử lý tiền giả, tiền nghi giả. Hai ngành còn thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh.

Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, hướng dẫn KBNN Bình Thuận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại KBNN tỉnh và các đơn vị trực thuộc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Kết quả trong 3 năm qua, tình hình ANTT cơ bản ổn định, không có vụ việc xảy ra gây mất ANTT, đe dọa đến an ninh, an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc trên địa bàn, KBNN Bình Thuận đã đạt được nhiều thành tích nổi trội trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Năm 2016, đơn vị được công nhận đạt chuẩn “An toàn về An ninh trật tự” và được UBND tỉnh tặng cờ thi đua về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2017 đơn vị được Công an tỉnh Bình Thuận tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2012 – 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho tập thể đơn vị về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm năm 2017 và năm 2018; KBNN Bình Thuận được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm năm 2018.   

Từ thực tế công tác ở cơ sở, trong giai đoạn tới, 2 ngành sẽ hoàn chỉnh và ban hành quy chế phối hợp sửa đổi, bổ sung và kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN đảm bảo phù hợp với đặc thù về cơ cấu tổ chức bộ máy, với yêu cầu của công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành sát với thực tiễn tình hình kinh tế - chính trị xã hội của địa phương. Một số công tác cụ thể như:  Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chính trị, bảo vệ an ninh nội bộ; quan tâm nắm bắt tư tưởng CBCNV, tuyên truyền về việc sử dụng các trang mạng xã hội phải có chọn lọc, không tuyên truyền, bình luận, tham gia các hội kín, chia sẻ những bài viết có nội dung tiêu cực, ảnh hưởng đến ANTT; Rà soát, sửa đổi ban hành các quy định, quy chế, kế hoạch, phương án bảo vệ, phòng chống đột nhập, phòng cháy và chữa cháy,... và các quy chế khác liên quan đến công tác bảo đảm an ninh và an toàn kho quỹ, tài sản; phối hợp, tổ chức diễn tập các kế hoạch, phương án đã xây dựng nhằm chủ động xử lý tình huống xảy ra; bên cạnh đó, chủ động trang bị công cụ, phương tiện để hỗ trợ cho công tác bảo vệ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên trao đổi thông tin với công an về tình hình an ninh nội bộ, về những vụ việc phát sinh có nguy cơ làm mất ANTT; thông tin về tội phạm tiền giả. Công an tỉnh sẽ hướng dẫn, phối hợp KBNN Bình Thuận triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an liên quan đến công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước và an toàn tài sản; Phối hợp rà soát, bổ sung các phương án, kế hoạch, nội quy, quy chế bảo mật, phương án đảm bảo ANTT tại các đơn vị trong hệ thống KBNN Bình Thuận… Đồng thời, 2 ngành sẽ phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động từ thiện xã hội và thực hiện sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp.

Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp, KBNN Bình Thuận và Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân thuộc lực lượng Công an tỉnh và 5 tập thể, 4 cá nhân thuộc KBNN Bình Thuận có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp về công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

NGỌC QUANG(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Bình Thuận
Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Kho bạc Nhà nước Bình Thuận