Theo dõi trên

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

03/06/2021, 15:40

BTO- “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí”.

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 3/6.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Tuấn Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban Đảng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII), Bình Thuận đã chuyển biến rõ nét, tích cực trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất. Bên cạnh, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những sai phạm, khuyết điểm; đồng thời, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh trước những tư tưởng, quan điểm và biểu hiện sai trái, lệch lạc ngày càng phát huy hiệu quả…

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH TW Đảng- Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Nhiệm kỳ 2020 – 2025, tỉnh ta có vị thế mới, nhiều tiềm lực để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Để thực hiện đạt mục tiêu này, sự lãnh đạo của tổ chức đảng đóng vai trò rất quan trọng. Từ đó, đặt ra yêu cầu cần phải kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.” 

Với tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về công tác xây dựng, chính đốn Đảng. Song song đó, đưa việc tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nhận diện, đấu tranh, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham những, lãng phí trong cơ quan đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ và các hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.

Thanh Nhàn; ảnh Ngọc Lân(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đẩy mạnh phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên không gian mạng
BTO-Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, diễn ra chiều 27/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4