SỞ KHCN

Phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022
một năm trước Xã hội
Sở Khoa học Công nghệ vừa có tờ trình UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022 và ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng triển khai thực hiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO