Theo dõi trên

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời gì về việc tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát?

01/04/2016, 16:15 - Lượt đọc: 54

BTO – Dư luận vừa qua có nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại việc tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát (Chủ đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Dân cư Tân Việt Phát tại phường Phú Hài – TP Phan Thiết). UBND thành phố Phan Thiết đã kiến nghị lên UBND tỉnh về việc xem xét lại tính pháp lý và đình chỉ việc vận chuyển tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát cho đến khi được cấp có thẩm quyền xác nhận hồ sơ môi trường, đồng thời tiến hành xử phạt công ty. Để bạn đọc có thông tin chính thống về việc này, BTO xin giới thiệu nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường.

                
      Công trình tận dụng cát bồi nền của Công ty Tân Việt Phát

Liên quan đến việc tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát

Công ty CP Tân Việt Phát là chủ đầu tư Dự án Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tại phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1428/QĐ – UBND ngày 1/7/2010.

Ngày 15/4/2011, UBND tỉnh có Công văn số 1680/UBND-KT đồng ý cho Công ty Tân Việt Phát được tận dụng khối lượng cát bồi nền dư ra trong quá trình thi công Dự án trên (việc tận dụng khối lượng cát này đã được UBND thành phố Phan Thiết cấp Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường số 09/UBND-ĐT ngày 27/1/2011). Theo đó, Công ty Tân Việt Phát đã triển khai san gạt mặt bằng dự án, tận dụng khoáng sản đến cuối năm 2011 thì dừng (theo báo cáo của công ty là do tình hình kinh tế khó khăn nên tạm dừng thi công và xin điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết của dự án cho phù hợp).

Đến năm 2015, Công ty thay đổi quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát và được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định 2236/QĐ-UBND ngày 26/8/2015. Do công ty thay đổi quy hoạch chi tiết của dự án dẫn đến quy mô diện tích, lượng nước thải phát sinh và phương án thu gom, xử lý nước thải của dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát có thay đổi so với báo cáo ĐTM được duyệt năm 2010 nên thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo ĐTM theo quy định tại điểm d khoảng 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ – CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

Trên cơ sở đơn đề nghị cho phép tận dụng khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đại diện Sở Xây dựng, UBND TP Phan Thiết đi kiểm tra thực tế và sau đó đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 4633/UBND-KT ngày 18/12/2015 đồng ý cho Công ty Tân Việt Phát gia hạn thời gian tận dụng khối lượng cát bồi nền dư ra trong quá trình triển khai Dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tại phường Phú Hài theo Công văn số 1680/UBND-KT ngày 15/4/2011, trong đó: khối lượng cát bồi nền tận dụng 94.504m3 (theo khối lượng dôi dư thể hiện trong hồ sơ quy hoạch, bản đồ san nền chi tiết đã được Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 26/8/2015), thời gian thực hiện 24 tháng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp là 239.213.250 đồng; đồng thời  yêu cầu Công ty Tân Việt Phát phải thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường theo bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND TP Phan Thiết xác nhận tại Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường số 09/UBND-ĐT ngày 27/1/2011.

Kiến nghị của UBND TP. Phan Thiết xem lại tính pháp lý và đình chỉ việc vận chuyển tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát đến khi được cấp có thẩm quyền xác nhận hồ sơ môi trường, đồng thời tiến hành xử phạt công ty.

Ngày 15/1/2016, UBND TP. Phan Thiết có Báo cáo số 08/BC-UBND gửi UBND tỉnh, trong đó kiến nghị: xem xét lại hiệu lực của Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với hoạt động tận dụng khoáng sản; xem xét lại khối lượng cát bồi nền cho phép tận dụng vì thực tế có thể lớn hơn nhiều so với khối lượng theo bản vẽ thiết kế; kiểm tra, xử lý vi phạm của Công ty CP Tân Việt Phát về hành vi không lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và đình chỉ hoạt động thi công Dự án theo quy định.

Qua báo cáo của UBND thành phố Phan Thiết nêu trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 336/VP-KTN ngày 26/1/2016 giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành để làm rõ.

Ngày 18/2/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường làm việc với UBND thành phố Phan Thiết và Giám đốc Công ty Tân Việt Phát. Qua kết quả làm việc, phân tích các thành phần dự họp thống nhất như sau:

Tính pháp lý:

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4633/UBND-KT ngày 18/12/2015 cho phép Công ty Tân Việt Phát được gia hạn thời gian tận dụng khối lượng cát bồi nền dôi dư trong quá trình triển khai Dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát tại phường Phú Hài và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND TP Phan Thiết cấp Giấy xác nhận số 09/UBND-ĐT ngày 27/1/2011 là đúng quy định vì quy mô, công suất, thời gian tận dụng khoáng sản dôi dư, các biện pháp bảo vệ môi trường đã được UBND thành phố Phan Thiết cấp Giấy xác nhận; đồng thời, pháp luật không quy định thời gian hết hiệu lực của Bản cam kết bảo vệ môi trường và tại Công văn số 3814/STNMT-CCBVMT ngày 18/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng không có ý kiến Bản cam kết bảo vệ môi trường hết hiệu lực như báo cáo của UBND thành phố Phan Thiết.

Về khối lượng cát dôi cư thực tế do việc hạ cốt nên dự án có thể sẽ lớn hơn nhiều so với khối lượng theo bản vẽ thiết kế do Sở Xây dựng thẩm định:

Theo hồ sơ quy hoạch, bản đồ san nền chi tiết đã được Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 26/8/2015, khối lượng cát bồi nền dôi dư khi san gạt mặt bằng tại dự án là 94.504m3. Tại Công văn số 4633/UBND-KT ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh cho phép Công ty CP Tân Việt Phát được gia hạn tận dụng khối lượng cát bồi nền dư dôi trong quá trình triển khai dự án là 94.504m3. Qua kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay công ty đã vận chuyển ra ngoài được khoảng 30.000 m3 cát và đã tạm dừng hoạt động tận dụng, vận chuyển cát ra ngoài dự án.

Như vậy, khối lượng cát bồi nền cho phép công ty tận dụng là căn cứ vào khối lượng cát dôi dư của Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt và việc vận chuyển cát ra khỏi khu vực dự án của công ty đến nay nằm trong khối lượng cho phép của UBND tỉnh. Thời gian tới, nếu công ty tận dụng, vận chuyển cát ra ngoài vượt khối lượng cho phép mà chưa được cấp thẩm quyền cho phép thì sẽ xử lý theo quy định.

Hai nội dung trên, sau cuộc họp Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 469/STNMT-TNKS ngày 23/2/2016. Theo đó UBND tỉnh đã có Công văn số 642/UBND-KTN ngày 4/3/2016 thống nhất báo cáo và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Công ty Tân Việt Phát phải khẩn trương lập lại hồ sơ môi trường cho Dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ Tân Việt Phát trình thẩm định, phê duyệt trước khi tiến hành các hoạt động triển khai dự án (hồ sơ môi trường này là ĐTM Dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ Tân Việt Phát, khác với Bản cam kết bảo vệ môi trường của việc tận dụng cát đã được UBND thành phố Phan Thiết cấp Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường số 09/UBND-ĐT ngày 27/1/2011). Trong thời gian hồ sơ môi trường dự án chưa được duyệt, yêu cầu công ty không được thực hiện các hoạt động xây dựng dự án, đồng thời phải tạm dừng hoạt động tận dụng khoáng sản cát bồi nền.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 730/STNMT-CCBVMT ngày 14/3/2016 đề nghị Công ty không được triển khai các hoạt động xây dựng dự án và lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án theo quy định.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty đã nghiêm túc thực hiện việc tạm dừng hoạt động tận dụng, vận chuyển cát ra ngoài dự án từ trước Tết Nguyên đán đến nay, đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc – Sở Tài nguyên và Môi trường lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và nộp về tổ “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 16/3/2016 để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Về việc đề nghị xử phạt công ty:

Tại cuộc họp ngày 18/2/2016, các thành phần dự họp thống nhất giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Xây dựng, UBND thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực Dự án vào ngày 25/2/2016 để báo cáo UBND tỉnh giải quyết cụ thể.

Qua kết quả kiểm tra ngày 25/2/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 808/STNMT-TTr ngày 18/3/2016 với nội dung:

Kết quả kiểm tra trong khu vực Dự án có một số tuyến đường nội bộ có chiều rộng khoảng 6m và tổng chiều dài 1.400m; kết quả làm việc cho thấy các tuyến đường này công ty đã thi công trong năm 2011 để vận chuyển cát bồi nền dôi dư của dự án trước đây theo Công văn cho phép số 1680/UBND-KT ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh, nay Công ty được UBND tỉnh tiếp tục cho gia hạn thời gian vận chuyển cát bồi nền dôi dư nên công ty đã đổ thêm một số đá non để gia cố các tuyến đường này và bổ sung thêm một số tuyến đường để vận chuyển cát bồi nền (các tuyến đường bổ sung nhằm mục đích vận chuyển cát bồi nền nhưng dựa trên các thiết kế của dự án để giảm chi phí về sau). Ngoài ra, kiểm tra trong khu vực dự án có một số công trình tạm để phục vụ cho việc triển khai thi công xây dựng dự án như sau: đã xây dựng 1 nhà tạm diện tích khoảng 100m2 sử dụng để làm nhà kho, 1 nhà tiền chế diện tích khoảng 250m2 sử dụng làm văn phòng dự án, khoảng 720m tường rào tạm để gắn các áp phích quảng cáo về dự án.

Qua xem xét giải trình của Công ty cho thấy trong năm 2011 và 2012, công ty có triển khai thực hiện di dời 1.200 ngôi mộ, làm một số tuyến đường để vận chuyển khối lượng cát dôi dư khoảng 43.000m3 và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước đối với khối lượng này, do đó nội dung giải trình của công ty về các tuyến đường hiện có trong khu vực dự án đã được thi công trong năm 2011 là đúng thực tế. Về các hạng mục còn lại chỉ là công trình tạm, không thuộc các hạng mục xây dựng công trình của Dự án. Vì vậy, việc xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tân Việt Phát về hành vi “Không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án” là không có cơ sở, lý do sau khi Dự án được UBND tỉnh có Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 cho điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết thì đến thời điểm hiện nay gần như Dự án chưa triển khai thi công các hạng mục công trình đã nêu trong dự án mà chỉ tiến hành khai thác, vận chuyển cát bồi nền dôi dư theo văn bản cho phép gia hạn của UBND tỉnh và Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được UBND thành phố Phan Thiết phê duyệt.

BTO(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
BTO-Sáng 26/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời gì về việc tận thu khoáng sản của Công ty Tân Việt Phát?