Tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

30/11/2021, 06:29 - Lượt đọc: 18

BT- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp quyền Việt Nam. Những năm qua, cùng với cả nước tỉnh Bình Thuận đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai và thực hiện tốt công tác này, nhất là việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giáo dục pháp luật trong nhà trường là góp phần đào tạo, hình thành một cách vững chắc những thế hệ công dân có trình độ pháp luật nhất định, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Từ thực tế đó, những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh đã rất quan tâm đến công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, thông qua hoạt động giáo dục pháp luật trong trường học, qua tủ sách pháp luật, qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, và thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ… Từ đó, đã dần hình thành được thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống học tập và làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu của tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2027 là đào tạo, bồi dưỡng, phát triển từ 20 - 30 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Phấn đấu 100% cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức tuyên truyền, PBGDPL theo bộ chương trình, giáo trình, tài liệu PBGDPL cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong đơn vị. Bảo đảm nội dung tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng cơ sở. Tập trung vào những vấn đề mà người học, xã hội quan tâm, kết hợp giữa công tác giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm nghề nghiệp cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và một số mục tiêu khác.

Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, đưa nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL vào kế hoạch năm học, khóa học. Xác định việc hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động, cập nhật chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và huy động nguồn lực xã hội hóa thực hiện chương trình…

T.Quang


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp