TÍNH LƯƠNG HƯU

Quy định tính mức lương hưu hàng tháng hiện nay
8 tháng trước Bảo hiểm xã hội
Mức hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH. Quá trình tham gia BHXH, nhiều người lao động (NLĐ) có tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao và số năm đóng BHXH dài nên mức hưởng lương hưu khá cao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO