TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Công ty thủy điện Đại Ninh, hiệu quả bước đầu của Chuyển đổi số
2 tháng trước Thông tin thị trường
Công ty Thủy điện Đại Ninh đã bắt đầu thực hiện công tác chuyển đổi số từ năm 2021. Trong thời gian qua, công tác chủ yếu của năm đầu tiên thực hiện CĐS là tạo nền móng, tiền đề cho công cuộc chuyển đổi số trong Công ty Thủy điện Đại Ninh trở thành doanh nghiệp số của EVNGENCO1 theo tiến trình chuyển đổi số của EVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO