TRƯƠNG HỮU HIỀN

Hàm Tân chú trọng phát triển các mô hình trang trại, gia trại cho hiệu quả kinh tế cao
một năm trước Kinh tế
Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, trong những năm qua, huyện Hàm Tân luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO