VAI TRÒ CỦA HTX

Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
một năm trước Kinh tế
Thời gian qua, Bình Thuận đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch liên quan, trong đó có Chương trình hành động số 43 ngày 14/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) trong giai đoạn mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO