VAN HOA CHAM BAO TON VA PHAT TRIEN CAC GIA TRI

Văn hóa Chăm - bảo tồn và phát triển các giá trị
10 năm trước Lễ hội
BT- Văn hóa là một vấn đề lớn, phong phú, đa dạng, phức tạp...  Những giá trị văn hóa là thước đo trình độ phát triển và đặc tính riêng của mỗi dân tộc: “Một dân tộc thiếu văn hóa chưa phải là một dân tộc thật sự hình thành, một nền văn hóa không có bản sắc dân tộc thì nền văn hóa ấy không có sức sống thật sự của nó”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO