Xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

26/10/2021, 06:54 - Lượt đọc: 0

BT- Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được toàn Đảng, toàn dân đồng tình ủng hộ.

Ảnh tư liệu: Đ.Hòa

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, cán bộ, đảng viên của tỉnh đã nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên nhân, cũng như xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phải ghi nhận rằng, trong 5 năm gần đây Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao cảnh giác, phòng ngừa sai phạm tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo. Ý thức tu dưỡng, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Vai trò nêu gương, gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị ngày càng được phát huy tốt hơn. Từ đó đã kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ngày càng đi vào thực chất. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm. Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Song song đó, công tác xây dựng Đảng được cấp ủy quan tâm, lãnh đạo, chất lượng cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét, tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đã dồn quyết tâm để lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi lên có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân. Để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở Đảng, biện pháp được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện đó là đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, phần lớn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng có chuyển biến tốt hơn so với trước đây, việc phân công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được quan tâm hơn. Từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh hơn trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ yêu cầu thực tiễn của tỉnh, đơn vị, địa phương để tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý.

THANH QUANG


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh