BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG & KHÓA IX

Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW: Đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế
2 năm trước Kinh tế
Tại Hội nghị lần thứ 5 vừa bế mạc tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng – khóa XIII đã tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW (NQ13) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đối với Bình Thuận, quá trình thực hiện NQ13 đã đạt được một số kết quả nhất định, song cũng còn không ít tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong thời gian tới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO