HỘI VHNT BÌNH THUẬN

40 năm sắc màu văn học nghệ thuật Bình Thuận
một năm trước Văn hóa - Thể thao
Trong những năm gần đây, cụ thể nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Bình Thuận đã đạt được những thành tựu trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật và phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu chất lượng, năng động. Có thể nói diện mạo của lĩnh vực văn học nghệ thuật đã có một vị trí đáng kể, hòa nhập với đời sống văn hóa, văn nghệ ở địa phương trong thời kỳ mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO