BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XIII

Để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản
một tháng trước Xã hội
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội, đến nay tỉnh Bình Thuận đã cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO