BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng trong cơ quan hội quần chúng
2 tháng trước Chính trị
Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 15 năm thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” đã góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO