BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC


Thông qua Nghị quyết kế hoạch biên chế năm 2024
4 tháng trước Xã hội
BTO-Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, biên chế các tổ chức hội năm 2024 của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO