Theo dõi trên

Thông qua Nghị quyết kế hoạch biên chế năm 2024

08/12/2023, 10:42 - Lượt đọc: 1,992

BTO-Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, biên chế các tổ chức hội năm 2024 của tỉnh.

Theo đó, kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế trong các tổ chức hội của tỉnh năm 2024 là 25.110 biên chế. Trong đó, số biên chế công chức là 2.013. Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên là 22.949 người, cụ thể: Sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao 473 người; sự nghiệp y tế 2.562 người; sự nghiệp giáo dục - đào tạo 19.119 người; sự nghiệp khác 795 người. Biên chế trong các tổ chức Hội 148 biên chế. Ngoài ra, thống nhất số lượng lao động bảo vệ rừng chuyên trách tại các Ban quản lý rừng phòng hộ năm 2024 là 480 người.

bieu-quyet.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nêu rõ, Dự thảo Nghị quyết quyết định biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, biên chế các tổ chức hội năm 2024 của tỉnh phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, hệ thống pháp luật hiện hành và tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh trên cơ sở kế hoạch biên chế do các sở, ngành, địa phương xây dựng hàng năm, chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch phù hợp, vừa đảm bảo nguyên tắc về tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương giai đoạn 2022 - 2026, vừa sát với tình hình thực tế tại địa phương.

T. THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), thành phố Phan Thiết
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Thủ Khoa Huân (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Ké), thành phố Phan Thiết như sau:
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thông qua Nghị quyết kế hoạch biên chế năm 2024