Theo dõi trên

Điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

08/11/2022, 16:56 - Lượt đọc: 522

Theo Cục Thuế tỉnh, triển khai Nghị định 91/2022/NĐ-CP (Nghị định 91) của Chính phủ, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

Nghị định 91 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP (Nghị định 126) của Chính phủ ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định 91 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2022, ngoài những nội dung sửa đổi, bổ sung quy định tại Nghị định số 126, Nghị định số 91 quy định: “Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu…”. Đây là một nội dung rất quan trọng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Cụ thể, nếu tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 3 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm theo quy định tại Điều 1 Nghị định 91.

Nếu tính đến ngày 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 3 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 91 nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

Bên cạnh đó, Nghị định 91/2022/NĐ-CP cũng hướng dẫn rõ về việc xử lý tiền chậm nộp phát sinh theo quy định cũ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế khi áp dụng quy định hồi tố nêu trên.

 Những quy định tại Nghị định 91 đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bộ Tài chính đề xuất giảm nhiều loại thuế phí hỗ trợ doanh nghiệp, người dân
Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Quốc hội về thực hiện nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp