Theo dõi trên

Đổi mới phương thức, tăng tính hấp dẫn cho báo, tạp chí của Đảng

10/04/2023, 16:43

Ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì hội nghị.

Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, cùng hơn 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, báo Đảng… của 32 tỉnh, thành phía nam.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong những năm qua, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương luôn nỗ lực phấn đấu tích cực, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc; tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng, diễn đàn của nhân dân, cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng.

baodang-3-8117.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Báo, tạp chí của Đảng tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định những thành tựu của công cuộc đổi mới; động viên, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, tạo dựng và củng cố sự đồng thuận trong xã hội.

Đặc biệt, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, báo Đảng địa phương là cơ quan báo chí tích cực, chủ động trong thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua nhiều năm thực hiện, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên tự giác thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được tiến hành thường xuyên hơn.

baodang-2-2866.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Là một trong những địa phương có số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng với số lượng lớn, đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh khẳng định, nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng.

Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã ban hành Công văn quán triệt và Kế hoạch thực hiện trong Đảng bộ tỉnh. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định, nỗ lực đưa phong trào "đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng" trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục lấy việc sử dụng báo, tạp chí của Ðảng là tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng hằng năm, gắn với kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê, việc mua, đọc, sử dụng, báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung đã có sự chuyển biến khá tích cực. Nhiều nơi trong các cấp ủy và tổ chức đảng thuộc Đảng bộ thành phố xem nhiệm vụ mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một trong những tiêu chỉ để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Đồng thời, giới thiệu để sử dụng một số bài viết hay trong các báo, tạp chí để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ; xây dựng tủ sách cơ sở và phân công cán bộ, nhân viên thực hiện việc bảo quản tốt sách, báo, tạp chí, tài liệu của Đảng.

“Việc đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng và ứng dụng vào thực tiễn công tác, như dùng làm tài liệu để sinh hoạt, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, công tác báo cáo viên… lồng ghép tuyên truyền trong các bài giảng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị...”, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh.

Tăng tính “hấp dẫn” của báo Đảng

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả, nhất là trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”. Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách, phân tích, làm rõ những điểm mới và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả...”

Cũng theo đồng chí Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế bất cập. Cụ thể, công tác tuyên truyền hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở một số địa phương chưa được tiến hành thường xuyên để từ đó chỉ ra những hạn chế, vướng mắc và đề xuất cơ chế, giải pháp tháo gỡ. Việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ còn mang tính hình thức. Một bộ phận không nhỏ đảng viên ở các chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Nội dung và hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng tuy có cải tiến nhưng vẫn chưa thật hấp dẫn, phong phú, thông tin còn chậm nên chưa thu hút được độc giả, nhất là độc giả trẻ trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí hiện nay, đặc biệt là trên Internet...

Báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục đề cao yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, thực hiện tốt mục tiêu tuyên truyền “đúng, trúng, kịp thời, hấp dẫn”. Chú trọng mở các chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn chủ đề được bạn đọc quan tâm, tổ chức các đợt tuyên truyền trọng điểm gắn với các sự kiện chính trị nổi bật, phổ biến kịp thời quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi trong các chủ trương, chính sách, phân tích, làm rõ những điểm mới và những giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện hiệu quả...

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho rằng, nhằm đáp ứng được tiêu chí “hấp dẫn” các cơ quan báo, tạp chí cần tìm ra những phương thức truyền thông phù hợp, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của báo chí hiện đại để công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách không khô cứng, khuôn phép mà sinh động, dễ tiếp cận, dễ nhớ, dễ hiểu đối với đông đảo quần chúng nhân dân. Cần nhận thức rằng sự hấp dẫn của báo, tạp chí của Đảng trước tiên xuất phát từ sự cần thiết, tính định hướng, tính chính thống, sự chuẩn xác, chuẩn mực về thông tin.

Thông qua việc đọc, “nghiền ngẫm” các tác phẩm trên báo, tạp chí của Đảng, người đọc có thể trang bị được phương pháp tư duy khoa học và nhận thức đúng đắn. Do vậy, đổi mới phương thức truyền thông, tăng tính hấp dẫn của báo, tạp chí của Đảng nghĩa là cần tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, tính thực tiễn và lý luận trong từng bài viết, ấn phẩm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, báo chí của chúng ta ngày càng phong phú, ngày càng đa dạng, ngày càng nhiều kênh thông tin tác động đến đảng viên và nhân dân rất nhiều, kể cả trong nước và ngoài nước. Riêng sự bùng nổ thông tin của báo chí Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải khẳng định rằng vai trò của báo giấy, của các tạp chí của Đảng vẫn giữ nguyên giá trị, thậm chí là vẫn phát huy giá trị cao hơn.

“Báo Nhân Dân có sự đổi mới rất lớn”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, và cho rằng, cùng với trang Thành phố Hồ Chí Minh, trang Hà Nội, Báo Nhân Dân ra mắt sáu chuyên trang gắn liền với 6 vùng kinh tế-xã hội là rất tốt, cần cố gắng nâng cao chất lượng hơn nữa để phục vụ bạn đọc.

Đồng chí yêu cầu, các đơn vị, ban, ngành và địa phương cần thống nhất nhận thức, và tiếp tục nhận thức sâu hơn nữa Kết luận số 173-TB/TW. Khi đã thống nhất thì xác định trách nhiệm đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả, và coi đây "không phải chỉ là một tờ báo hay một trang báo bình thường mà còn là tài liệu sinh hoạt chính trị, tài liệu sinh hoạt Đảng, tài liệu để trao đổi kinh nghiệm, tài liệu để khơi dậy thi đua yêu nước và tài liệu để phát huy đại đoàn kết dân tộc”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Từ đó, đồng chí cho rằng, chúng ta phải tập trung quán triệt sâu sắc nhận thức, vai trò, tính tiền phong, phương tiện, công cụ chiến đấu sắc bén về mặt tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

NHANDAN.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Điều động đồng chí Phạm Văn Nam giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Phan Thiết
BTO-Sáng 10/4, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Tỉnh ủy. Đồng chí Dương Văn An – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao các quyết định.
Nổi bật
Họp phiên thứ nhất Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
BTO-Sáng 12/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức phiên họp thứ nhất triển khai nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới phương thức, tăng tính hấp dẫn cho báo, tạp chí của Đảng