Theo dõi trên

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

08/04/2022, 10:22

Chiều ngày 7/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, số 20-CTr/TU và số 06/CT-LĐLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với LĐLĐ các huyện, thị xã.

Tại điểm cầu ở Hà Nội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phổ biến những nội dung chính của Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh: Sau 35 đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước… Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của công đoàn còn hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) có mặt chậm được đổi mới. Tình trạng tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tuy giảm nhưng còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự... 

Từ những nguyên nhân chủ quan và khách quan, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trình bày các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn đến năm 2025, năm 2030 và năm 2045. Đồng thời nêu ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động ĐV, NLĐ; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hoàn thiện chính sách pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Ngoài ra, ông Ngọ Duy Hiểu còn triển khai cho các cán bộ công đoàn Bình Thuận chuyên đề “Cách sống trong công việc”, gồm các nội dung như: Chỉ đạt được ước mơ, nếu lao động quên mình; thay đổi cuộc sống nếu thay đổi tư duy; phải thường xuyên xem xét, đánh giá bản thân…  

Tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phối – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cũng đã quán triệt và phổ biến cho cán bộ công đoàn trong tỉnh về Chương trình hành động số 20-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy và số 06/CT-LĐLĐ của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 kết nạp mới ít nhất 12.000 đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn, 80% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được Thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu đến năm 2030, ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia. Đến năm 2045, hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam, 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết Thỏa ước lao động tập thể; ít nhất 99% số vụ việc đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia…

28e1c6e8-d359-4887-ad71-44adf59c71da.jpeg
40e59c88-ce91-4c00-b1f0-f0f66140f7d1.jpeg
2cead6e8-40fc-443d-a471-a3ff5b9da247.jpeg

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Người cao tuổi Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
BTO- Ngày 7/4, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.
Nổi bật
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới…” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển
Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần làm sáng rõ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và nâng cao năng lực tổ chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói riêng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới