Hàm Tân: Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri

30/11/2021, 06:22

BT- Qua các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, UBND huyện Hàm Tân đã ghi nhận 37 ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri. Trong đó các ngành chức năng huyện đã xem xét giải quyết xong 15 kiến nghị của cử tri, đạt 40,53%, đang giải quyết 16 kiến nghị, đạt 43,24% và 6 kiến nghị sẽ xác minh giải quyết trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hàm Tân phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào những vấn đề về đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp, khu tái định cư; định hướng, giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp của nông dân trong thời điểm dịch Covid-19; sớm hoàn thành các thủ tục để đưa chợ Tân Thắng vào hoạt động; chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, người nghèo; đầu tư xây dựng cửa biển Hồ Lân để neo đậu tàu thuyền; mở rộng các tuyến ống cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai… Sau các đợt tiếp xúc cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện phối hợp với chính quyền địa phương thẩm tra, xác minh, trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện; đồng thời tham mưu UBND huyện xem xét, trả lời cho đại biểu HĐND huyện và cử tri kịp thời, đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật. Thông qua đó các ngành chức năng huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát nhìn nhận lại nhiệm vụ của mình, nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế và thẩm tra giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời, tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm. Một số kiến nghị mang tính phức tạp, UBND huyện đã tiếp thu giải quyết nhưng kết quả chưa cao. Nhất là những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng, với nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn ngân sách huyện, tỉnh còn hạn chế. Trong quá trình giải quyết kiến nghị cần có thời gian dài theo lộ trình hoặc đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cấp, các ngành, như: Việc đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân. Nhiều kiến nghị cử tri liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành về đầu tư xây dựng, UBND huyện chỉ tham gia phối hợp giải quyết. Có một số cơ quan, địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu, báo cáo, thực hiện nhiệm vụ được giao và các kiến nghị phải tiếp tục thực hiện nhưng không thể giải quyết dứt điểm, như: Công tác đo đạc giải quyết các thủ tục đất đai, nguyên nhân do cơ chế chính sách nhu cầu của xã hội.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khiếu nại, tố cáo, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Tiến hành rà soát, có kế hoạch, biện pháp, lộ trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn lại của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm kéo dài. Các công trình, dự án đang thực hiện đã có kế hoạch bố trí vốn cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục và thi công đúng tiến độ. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong quá trình tham mưu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề kiến nghị của cử tri đang vướng mắc giữa các cấp, các ngành cần kịp thời báo cáo UBND huyện chỉ đạo thực hiện biện pháp tháo gỡ kịp thời hoặc đề nghị xin chủ trương của UBND tỉnh.

Ngọc Tuấn


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Tập trung giải quyết kiến nghị của cử tri