Hàm Tân: Thực hiện Đề án 920 còn nhiều khó khăn, bất cập

07/03/2023, 05:52 - Lượt đọc: 1,314

Năm 2022, các ngành chức năng huyện Hàm Tân đã tiếp nhận 203 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo Đề án 920, với diện tích 113,24 ha. Trong đó đã giải quyết 50 hồ sơ/41,14 ha, không đủ điều kiện giải quyết 142 hồ sơ/59,49 ha và đang giải quyết 11 hồ sơ/12,61 ha.

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Hàm Tân cho biết: Việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể 920 ở các xã, thị trấn còn nhiều khó khăn, bất cập. Năm 2009, các ngành chức năng huyện đã thực hiện Đề án 920 tại 3 xã, thị trấn Tân Minh, Tân Đức, Tân Phúc và đã hoàn thành xây dựng lưới địa chính, đo mới, hoàn thiện bản đồ địa chính theo quy định. Nhưng chỉ có xã Tân Phúc được Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường Ninh Thuận bàn giao cơ sở dữ liệu, còn lại xã Tân Đức, Tân Minh, đơn vị tư vấn (Hoàng Nguyên và Phương Uyên) chưa nghiệm thu bàn giao cơ sở dữ liệu cho địa phương. Từ năm 2021 đến 2022, các ngành chức năng huyện tiếp tục thực hiện Đề án 920 thêm 7 xã, thị trấn: Tân Xuân, Tân Hà, Sông Phan, Tân Nghĩa, Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải. Qua quá trình thực hiện cho thấy việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện chưa hoàn thiện, bản đồ địa chính theo đề án vẫn còn một số vị trí, thửa đất có biên động so với bản đồ địa chính qua các thời kỳ hoặc bị đo bao cả khu đất.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân đã cập nhật, chỉnh lý, bổ sung các trường hợp đăng ký, kết quả đo đạc địa chính trên phần mềm excel và cập nhật chỉnh lý biến động vào các sổ mục kê đất đai. Nhưng sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai lập dạng giấy, hồ sơ thủ tục đất đai lưu trữ quản lý thủ công, nên công tác truy lục hồ sơ, kiểm tra, kiểm soát, thống kê gặp khó khăn. Hệ thống hồ sơ địa chính ở cấp xã phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quản lý đất đai đã cũ nát không khai thác sử dụng được. Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất của UBND cấp xã có một số trường hợp chưa chặt chẽ, nên hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải trả lại còn nhiều. Công tác đo đạc giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, cấp đổi, cấp lại và thực hiện các quyền còn chậm trễ. Việc phối hợp giữa các ngành chức năng trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai chưa đồng bộ, chặt chẽ. Quá trình nhập dữ liệu, thao tác xử lý hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu, đăng ký biến động đất đai trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, bất cập. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp huyện chưa kịp thời. Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân giải quyết còn chậm trễ và hồ sơ giải quyết trễ hẹn khá cao. Các ngành chức năng huyện chưa thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ và đăng ký biến động đất đai tại các đơn vị, xã, thị trấn.

Để thực hiện tốt Đề án 920, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng huyện tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường cấp xã, thị trấn. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Tân cần đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ địa chính sau khi đo vẽ và các cơ quan chuyên môn của huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho công dân, đảm bảo thời gian quy định. Các ngành chức năng tỉnh nên đưa thủ tục đo đạc vào quy trình tiếp nhận, trả kết quả theo thủ tục hành chính để thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định. Các đơn vị tư vấn sớm hoàn thành nghiệm thu bàn giao cơ sở dữ liệu của 2 xã Tân Đức, Tân Minh cho địa phương để cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho công dân.

TUẤN ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long – Điểm sáng chăm sóc sức khỏe nhân dân
Phòng khám đa khoa khu vực Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc nằm trên cạnh quốc lộ 1A, phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân các xã Hàm Đức, Hồng Sơn, Hồng Liêm, Hàm Thắng và thị trấn Phú Long.
Nổi bật
Tạo dựng niềm tin cho nhân dân từ việc học tập và làm theo gương Bác
Qua 2 năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá các cấp ủy đã vận dụng linh hoạt nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc học tập và làm theo gương Bác bằng cách xác định những nội dung đột phá sát với thực tế để thực hiện, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Từ đó tạo dựng được niềm tin, khơi dậy và phát huy được nội lực, tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Thực hiện Đề án 920 còn nhiều khó khăn, bất cập