HDND TỈNH

Thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024
19 ngày trước Kinh tế
Tại kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) diễn ra ngày 22/3, HĐND tỉnh khóa XI đã quyết nghị thông qua việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 737/TTr-UBND ngày 5/3/2024.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO