Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 – 2025

13/09/2022, 05:15 - Lượt đọc: 342

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Bắc Bình, UBND xã Sông Bình đã xây dựng kế hoạch Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của kế hoạch là triển khai thực hiện hỗ trợ tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân trong đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 09 ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 213, 176 của UBND huyện Bắc Bình về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách cùng với ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí kiên cố hóa kênh thủy lợi gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức thủy lợi cơ sở, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản lý vận hành công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước...

Mục tiêu của kế hoạch sẽ tập trung phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đồng bộ, sử dụng kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước nhằm khai thác, tận dụng tốt nhất nguồn nước hiện có. Nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, tăng thêm diện tích tưới chủ động, thúc đẩy quá trình thâm canh tăng vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước. Đồng thời, góp phần tạo sự chuyển biến nhanh và bền vững trong sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp, nông thôn, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn toàn xã. Huy động các nguồn lực, sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng nhằm bảo đảm tưới, tiêu chủ động, bảo đảm số lượng, chất lượng nước cho vùng chuyên canh lúa tập trung, vùng sản xuất tập trung, đáp ứng quy trình kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến, tiết kiệm, hiệu quả...

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thi đua làm thủy lợi nhỏ
BT- Thời gian qua, nhân dân trong huyện đã đóng góp sức người, sức của xây dựng và kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng, đáp ứng tiêu chí số 3 về thủy lợi trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021 – 2025