Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”

15/05/2020, 15:33 - Lượt đọc: 20

BTO- Đây là chủ đề hội thảo diễn ra sáng nay (15/5), tại Trường Dục Thanh - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận, do Trường Chính trị tổ chức.

Hội thảo đề cập đến những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                
      Chương trình hội thảo khoa học do Trường Chính trị tổ chức.

Hội thảo nhận được 29 bài báo cáo khoa học của đại diện đơn vị Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận và viên chức, giảng viên của Trường Chính trị tỉnh. Các bài báo cáo khoa học cơ bản thể hiện rõ những nội dung về vấn đề đoàn kết trong Đảng, đoàn kết quốc tế nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết trong các tổ chức chính trị-xã hội... 

Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết, trước hết là đoàn kết trong Đảng không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã chứng minh, trên từng bước đi của mình, Đảng ta đã vận dụng khéo léo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, từ đó kịp thời tổng kết thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục bổ sung vào đường lối, chiến lược xây dựng và phát triển đất nước trong chặng đường tiếp theo…

Trong điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế ngày càng phát triển, đòi hỏi phải củng cố sự đoàn kết phong trào cách mạng các nước cùng với phương châm ngoại giao mềm dẻo, có nguyên tắc nhằm thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại hiện nay của Đảng và Nhà nước.

Thùy Linh(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”