Theo dõi trên

Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng

18/07/2022, 06:31 - Lượt đọc: 744

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là tập trung thực hiện và tham mưu, đề xuất với cấp ủy giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, phản ánh và kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

z3573799893569_665b05971fdd764a1bebd61c4a67d41d.jpg
Thường xuyên sơ kết, đánh giá là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Theo đó, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 282 lượt tổ chức Đảng và 238 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 đoàn kiểm tra chuyên đề đối với 8 tổ chức Đảng, 8 đảng viên. Các cấp ủy cấp dưới đã tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 274 tổ chức Đảng và 103 đảng viên. Chi bộ cơ sở đã kiểm tra đối với 127 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc còn kiểm tra 2 tổ chức Đảng và 12 đảng viên vì có dấu hiệu vi phạm quy định chính sách kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.

Song song với công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp trong tỉnh cũng tiến hành giám sát đối với 105 lượt tổ chức Đảng và 202 lượt đảng viên (tăng 13 tổ chức Đảng và tăng 160 đảng viên so với cùng kỳ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức Đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót. Đối với những trường hợp vi phạm, cấp ủy các cấp chỉ đạo phải xử lý nghiêm theo quy định. Trên tinh thần đó, toàn tỉnh đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức Đảng và 37 đảng viên (khiển trách 31, cảnh cáo 4, cách chức 2 trường hợp). Những trường hợp trên bị kỷ luật chủ yếu do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, đầu tư.

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm so với kế hoạch. Trước yêu cầu đề ra, thời gian tới Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh sẽ chủ động nắm thông tin, tình hình để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, đúng quy định đơn, thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là đơn, thư có tính chất phức tạp, kéo dài, đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư đã chuyển đến cơ quan chức năng. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát để ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm xảy ra đối với đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh….

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Không ngừng nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng