Theo dõi trên

Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng

04/07/2023, 05:23 - Lượt đọc: 2,016

Hàm chứa những giá trị quan trọng về lý luận và thực tiễn, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi tọa đàm khoa học do Trường Chính trị tỉnh tổ chức, nhiều ý kiến thảo luận, tham luận một lần nữa làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC); xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở nước ta và tỉnh nhà trong giai đoạn hiện nay.

sach.jpg
Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sự ra đời của cuốn sách mang ý nghĩa hết sức sâu sắc trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay đang được Đảng ta chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, trở thành một cuộc chiến không khoan nhượng và đã đạt được những kết quả toàn diện, tích cực.

Thầy Dụng Văn Duy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì buổi hội thảo khoa học tại trường thông tin: “Liên quan đến buổi hội thảo, nhà trường nhận được gần 20 tham luận gửi về. Điều đó cho thấy sự quan tâm, thôi thúc các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, giảng viên nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn, đặc biệt với việc tu dưỡng rèn luyện hiện nay. Từ những phân tích đa chiều, ý kiến, tham luận đã làm rõ các nội dung cơ bản tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; về thực trạng công tác PCTN-TC ở Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư; công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề xuất những giải pháp đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong giai đoạn hiện nay…”.

Tác phẩm như cuốn “cẩm nang”, khẳng định PCTN-TC là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng làm một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phải thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình “như rửa mặt hằng ngày”. Cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong, gương mẫu trước mọi nhiệm vụ, “đảng viên đi trước, làng nước đi sau”.

img_4543.-hoi-thao.jpg
Hội thảo khoa học tại Trường Chính trị tỉnh nhận được sự quan tâm, bài tham luận của nhiều cơ quan, cán bộ, giảng viên.

Tuyên truyền góp phần lan tỏa giá trị cốt lõi tác phẩm

Thực hiện các nhiệm vụ PCTN-TC, trong những năm qua, tỉnh Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác PCTN-TC. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Hữu Quy cho biết: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời chỉ đạo, định hướng cơ quan truyền thông tỉnh tuyên truyền theo phương châm linh hoạt, phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị, diễn biến tình hình. Nội dung, hình thức tuyên truyền chú trọng đổi mới, bảo đảm phù hợp với từng đối tượng. Cùng với đó, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Chủ động cung cấp thông tin việc xử lý đối với những vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm đã góp phần định hướng tốt dư luận xã hội và thể hiện sự công khai, minh bạch trong xử lý tham nhũng, tiêu cực...

Để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung về xây dựng văn hóa tiết kiệm, tuyên truyền việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đấu tranh, phê phán hành vi tiêu cực và công tác biểu dương, khen thưởng…

Còn Phó Bí thư Đảng ủy Phạm Thị Tố Loan cho rằng, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở theo nghị định của Chính phủ, trong đó chú trọng công khai, minh bạch các nội dung theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…

Tại buổi hội thảo, các giảng viên Trường Chính trị tỉnh thông tin, hiện nay các thầy cô đã tích hợp nội dung tác phẩm vào chương trình giảng dạy. Từ thấm sâu nội dung, học viên cũng chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các giảng viên cho rằng cần đưa việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi của tác phẩm vào trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng tổ chức đoàn thể để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập.

Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp những bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh PCTN-TC nêu trong tác phẩm. Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế, tiến hành công tác PCTN-TC một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ…

Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các tham luận đã nhất trí cho rằng, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về PCTN-TC. Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và nhiều giải pháp có giá trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh PCTN-TC, để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN-TC, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết được trình bày hơn 600 trang với 111 bức ảnh, kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh PCTN-TC ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã viết tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” (tác phẩm). Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm.
Nổi bật
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng