Theo dõi trên

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác ở La Gi

05/09/2023, 06:36 - Lượt đọc: 2,052

Thời gian qua, thị xã La Gi đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo thành việc làm thường xuyên trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đáng chú ý, thị xã đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết đạt hiệu quả.

Làm theo Bác gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị

Theo Ban Tuyên giáo Thị ủy La Gi, qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cấp ủy, chính quyền thị xã tập trung thực hiện với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả. Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kịp thời Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm; từ đó, việc học tập, quán triệt và thực hiện được triển khai rộng khắp trong các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, các nội dung, nhiệm vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa kịp thời, các chuẩn mực đạo đức được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

z4661341720656_844040913552ad51125433c4609b6303.jpg
Thị ủy La Gi biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương. Ban Thường vụ Thị ủy đã chọn 2 nội dung nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thực hiện đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện để các công trình, dự án trọng điểm được thực hiện trên địa bàn thị xã. Đến nay, trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã đạt được kết quả tích cực; kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tăng cường. Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm của thị xã, nhất là đường giao thông được triển khai thực hiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Theo Bí thư Thị ủy La Gi Nguyễn Hồng Pháp, Thị ủy đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, bài học đầu tiên và quan trọng nhất là nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác thì nơi đó đạt kết quả tích cực và thực chất. Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Thị ủy La Gi Nguyễn Hồng Pháp đã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị từ thị xã đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt Kế hoạch số 43 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, lưu ý đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục, hướng đến khơi gợi tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của mỗi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh duy trì thường xuyên của mỗi tập thể, của từng cá nhân, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, nền tảng đạo đức cho mỗi người, mỗi gia đình, cho toàn xã hội.

Cùng với đó, coi trọng việc làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chú trọng việc gắn kết các mô hình mới, cách làm hay, sát với chủ đề hoạt động của các năm tiếp theo, chú trọng nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở các lĩnh vực, ở các địa phương...

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: Lan tỏa cách làm hay, hiệu quả việc học tập làm theo Bác
Sau 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, huyện Hàm Thuận Nam đã thực hiện và đạt được những kết quả nhất định.
Nổi bật
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
BTO-Sáng 26/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận triển khai giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023” tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác ở La Gi