Theo dõi trên

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận: Đổi mới để khẳng định

06/01/2023, 05:08

Từ ngày thành lập đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (Liên hiệp Hội) luôn thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tham gia đóng góp nguồn lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ 4 và hội nhập quốc tế, Liên hiệp Hội xác định phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động để khẳng định vai trò, vị trí của mình.

khoa-hoc.jpg

Vai trò

Với vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; trong thời gian qua, Liên hiệp Hội luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với củng cố, phát triển các tổ chức hội thành viên, hội viên tập thể, các trung tâm hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ... để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp Hội đối với các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ ngày càng đa dạng, phong phú và hiệu quả. Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã vươn ra các hoạt động khoa học - kỹ thuật thuần túy, có nhiều hoạt động tình nguyện, phát triển cộng đồng, tích cực vận động các nguồn tài trợ để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn còn khó khăn... Trong bối cảnh toàn cầu hóa, phát triển nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ 4 và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ đặt ra cho Liên hiệp Hội phải không ngừng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội phải đặt mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

khoa-hoc-1.jpg

Đổi mới để khẳng định

Với vai trò, vị trí của mình, cùng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đồng thời phải đề xuất cho được các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, giúp cho đội ngũ trí thức nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ. Nâng cao tính chủ động, tích cực của đội ngũ trí thức trong đề xuất, đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và việc xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu... Không ngừng củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội, các tổ chức hội thành viên; việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội, các tổ chức hội thành viên. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức Hội và trung tâm trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Đồng thời, quan tâm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức, tiếp tục tập hợp ngày càng nhiều cán bộ khoa học có trình độ cao, chuyên môn giỏi, có tâm huyết, nhiệt tình tham gia sinh hoạt và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của tỉnh. Phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức và hội viên trong Liên hiệp Hội và các hội thành viên trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phản biện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh... Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho hội viên và nhân dân. Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt phong trào nhân dân tham gia sáng tạo gắn với hội thi sáng tạo kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tổ chức các hội thảo khoa học, tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò điều hòa, phối hợp không những giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức hội thành viên mà còn phối hợp tốt giữa Liên hiệp Hội với các đơn vị khoa học trong tỉnh; phát huy dân chủ, tôn trọng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật của đội ngũ trí thức. Chú trọng phát hiện, tôn vinh những trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu. Động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc có nhiều thành tích đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển hội; nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trong cộng đồng. Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các chuyên gia trong và ngoài tỉnh, tạo mối quan hệ gắn bó để hỗ trợ Liên hiệp Hội, các hội thành viên, hội viên tập thể, trung tâm trực thuộc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới và tổ chức các hội thảo khoa học cũng như hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội đạt hiệu quả, đồng thời từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả các hoạt động dịch vụ xã hội. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức hội, tổ chức khoa học trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức hội của kiều bào là người Bình Thuận đang định cư ở nước ngoài thông qua trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học... Cùng với đó, Liên hiệp Hội, đội ngũ tri thức khoa học và công nghệ của tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, để khẳng định rõ nét vai trò, vị trí của mình, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh nhà.

BẢO TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thăm chúc Tết Đầu lúa đồng bào 2 xã vùng cao huyện Bắc Bình
BTO - Sáng nay (5/1), đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết Đầu lúa đồng bào dân tộc Raglai, K’ho tại hai xã vùng cao Phan Lâm, Phan Sơn, huyện Bắc Bình.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Bình Thuận
Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận: Đổi mới để khẳng định