MICROSOFT TEAMS

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận: Hiệu quả bước đầu trong chuyển đổi số
một năm trước Chuyển đổi số
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia hiện nay, Trường Chính trị tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, quản lý nói chung cũng như công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nói riêng. Công tác chuyển đổi số được diễn ra liên tục, không bị gián đoạn đã từng bước góp phần hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng do Thường trực Tỉnh ủy giao hàng năm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO