Theo dõi trên

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Xúc tiến chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

21/10/2022, 05:33

Cùng với các sở, ban, ngành, địạ phương trong tỉnh Bình Thuận, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cấp ủy cơ sở thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Từ trở ngại trong dịch bệnh Covid-19

Đảng bộ Khối hiện có 82 tổ chức cơ sở đảng, hơn 5.500 đảng viên; có 319 chi bộ, đảng bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Sau khi thành lập, tháng 4/2019, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối kịp thời thành lập Trang Thông tin điện tử (TTĐT) của Đảng bộ, qua đó đăng tải các tin, bài; giới thiệu hoạt động và chuyển tải các tài liệu tuyên truyền, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, BTV, Thường trực Đảng ủy Khối và hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, thông qua Trang TTĐT để cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở gửi nhận văn bản với Đảng ủy Khối và tải về các biểu mẫu nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng trong Sổ tay điện tử để thực hiện các hồ sơ, thủ tục như kết nạp Đảng, chuyển đảng chính thức, quy trình kiểm tra, giám sát…

z3811350002763_f355cd8d0733e5afcee0768efbee0399.jpg

Cùng với đó, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng các phần mềm để tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt nghị quyết, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; tổ chức các cuộc họp, hội nghị; các cuộc thi thích ứng với điều kiện cụ thể, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua.

Năm 2020 và 2021, khi mà tình hình dịch bệnh ở thành phố Phan Thiết bắt đầu bùng phát, việc đi lại, tiếp xúc khó khăn; cán bộ, công chức cả thành phố thực hiện làm việc trực tuyến, cùng với đó là các cuộc họp cơ quan, chi bộ, công đoàn… Thường trực Đảng ủy Khối đều chủ trương họp trực tuyến qua phần mềm Zavi, Microsoft teams. Với việc sử dụng hiệu quả các phần mềm, trong điều kiện dịch bệnh, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện giao ban cấp ủy cơ sở bằng hình thức trực tuyến; qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở để kịp thời giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo được sự hưởng ứng, đồng tình cao của cấp ủy cơ sở.

Đặc biệt, để có đủ hồ sơ, thủ tục khi xem xét kết nạp Đảng và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị, khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, BTV Đảng ủy Khối chủ trương tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới bằng hình thức trực tuyến và tổ chức thi cuối khóa bằng hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Với hình thức này, các học viên bắt buộc phải nghiên cứu kỹ hơn để làm bài, nhờ đó mà kết quả thi của các học viên đạt cao, tỷ lệ học viên đạt trung bình giảm so với hình thức viết bài tự luận.

Cùng với các cuộc họp, giao ban, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến, thì việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định… của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Dân vận khéo” cũng được BTV Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tổ chức bằng các hình thức phù hợp, được các cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ hưởng ứng tham gia.

Lan tỏa hoạt động từ chuyển đổi số

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 của Đảng ủy Khối đã mở đầu cho các cuộc thi sau đó. Bằng phương tiện máy tính xách tay, điện thoại thông minh từ hội trường tổ chức thi đã kết nối với 82 chi, đảng bộ cơ sở, các thí sinh đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự trực tuyến.

Năm 2022, BTV Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức các cuộc thi thành công, có sức lan tỏa trong và ngoài Đảng bộ Khối. Trong đó, cuộc thi trực tuyến về tìm hiểu Luật phòng, chống tham nhũng, các quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc thi sáng tác video clip về gương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Sau khi chấm sơ khảo, các video clip được đăng trên Fanpage của Đảng ủy Khối đã có hàng ngàn người trên mạng xã hội vào xem, cổ vũ. Có thể khẳng định, đây là hình thức tuyên truyền sâu rộng nhất trong những năm qua. Cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công nhân lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh do BTV Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức, đã có 3.298 lượt truy cập, 1.822 lượt thí sinh trong và ngoài các Khu công nghiệp tỉnh tham gia dự thi, góp phần tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, tạo sự lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của cán bộ, đoàn viên, người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia xây dựng và phát triển Đảng.

Để tạo điều kiện cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thuận lợi trong việc báo cáo, cập nhật thông tin 2 chiều với Đảng ủy Khối, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo bộ phận tham mưu xây dựng ứng dụng Chương trình đảng vụ điện tử và hiện nay chương trình này bắt đầu triển khai tại cơ sở. Cùng với đó, Thường trực Đảng ủy Khối chủ trương triển khai thực hiện việc ký số nhằm thuận lợi cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trong việc ký các văn bản trực tuyến để gửi về Đảng ủy Khối nhanh chóng, kịp thời hơn, góp phần hạn chế văn bản giấy, giảm bớt chi phí, góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng.

Thời gian tới, để việc thực hiện chuyển đổi số thành công hơn trong công tác xây dựng Đảng, BTV Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo bộ phận tham mưu hoàn chỉnh, tích hợp các phần mềm, ứng dụng nhằm tạo điều kiện cho cấp ủy cơ sở dễ khai thác, sử dụng. Đồng thời, định kỳ tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các chi, đảng bộ nhằm nâng cao nghiệp vụ, cải tiến các ứng dụng, phần mềm, khả năng tiếp nhận điểm mới về công nghệ thông tin, phục vụ tốt hơn việc chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

HẢI DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyển đổi số cú “hích” để du lịch phát triển
Hiện nay, du lịch Bình Thuận đang trên đà phục hồi và phát triển sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bắt nhịp cùng sự vận động của ngành du lịch quốc tế, trong nước và thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về việc chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành du lịch Bình Thuận xác định chuyển đổi số là giải pháp, cũng như là hướng đi tất yếu để du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững.
Nổi bật
 Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND tỉnh về chống khai thác IUU
BTO-Chiều 29/5, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định (IUU), chuẩn bị cho đợt thanh tra lần 5 của EC vào tháng 10 tới.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận: Xúc tiến chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng