Thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới

18/10/2022, 05:42 - Lượt đọc: 642

Đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp nói chung và xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng, là chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 75/93 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong số đó có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Có 5/10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Chương trình xây dựng NTM nỗ lực giúp tăng thu nhập bình quân của người dân vùng nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so năm 2020.

Phát triển nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến từng thôn.

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM là giải pháp để phát huy hết các tiềm năng của nông nghiệp, nông thôn nhất là trong bối cảnh hiện nay chuyển dịch số là xu hướng tất yếu. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chương trình xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công để triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Theo kế hoạch sẽ tập trung đẩy mạnh, phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn theo chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2025 định hướng đến năm 2030. Cụ thể, tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến thôn. Chuyển đổi các đài truyền thanh không dây xuống cấp, hoạt động không đúng băng tần quy định sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông theo Quyết định 135 của Chính phủ. Tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện. Đồng thời, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và an toàn thông tin mạng cho cán bộ cấp xã…

Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn.

Tỉnh ta phấn đấu đến năm 2025, hạ tầng băng mạng cáp quang phủ tới 80% hộ gia đình, trường học, bệnh viện. Tỷ lệ phổ cập dịch vụ mạng băng rộng 4G/5G đạt 100%. 97% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM; 50% xã đạt chuẩn tiêu chí số 8 về thông tin truyền thông thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao.

Chuyển đổi số được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Vừa qua, Chính phủ có Quyết định số 924 về chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM, chương trình phấn đấu đến năm 2025, Chương trình xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp Trung ương, cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Về xã hội số trong xây dựng NTM, phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa…). Cuối cùng là thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn.

Thực hiện quyết định này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM.

C.TƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đồng thời phát động phong trào “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” cho từng giai đoạn
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới