ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghị quyết 27-NQ/TW: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
6 ngày trước Chính trị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết 27-NQ/TW về “tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”. Theo đó, Nghị quyết nêu một trong những nhiệm vụ khi xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới là thực hiện tốt nguyên tắc công dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm; quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân, việc thực hiện quyền con người.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO