Theo dõi trên

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

03/02/2024, 08:26

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả vận động, phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả của các nhân tố chủ quan. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện đã trở thành chính Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam được nhân dân thừa nhận, tin tưởng, yêu mến, suy tôn, ủy thác và ra sức xây dựng, bảo vệ. Đó là điều căn cốt nhất giúp Đảng ta trở thành một Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo cách mạng.

Từ mùa xuân năm 1930 đến nay là cả một hành trình không ngừng ngơi nghỉ, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thường xuyên tự xây dựng, tự chỉnh đốn, tự làm mới chính mình, làm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh toàn diện. Với 94 mùa xuân, Đảng ta trải qua nhiều chặng đường đấu tranh gian khổ, nhưng vinh quang và rất đỗi tự hào, kiêu hãnh về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tiến bộ của nhân loại. Đảng ta luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân kiên cường vượt qua những chặng đường đấu tranh với muôn vàn khó khăn, đầy gian khổ, hy sinh, để thực hiện sứ mệnh lịch sử chưa hề có tiền lệ. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, đường lối, chiến lược cách mạng đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi của lịch sử dân tộc và thời đại, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, sự đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh, năm 2023 tỉnh Bình Thuận có nhiều bước tiến mới. Đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển đi lên trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023, Tỉnh uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đoàn kết, cố gắng nỗ lực, tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, quy mô kinh tế của tỉnh đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng; tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2023 tăng 8,1% (theo kế hoạch tăng từ 7 - 7,2%) so với năm 2022 (năm 2023 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành và 4/14 tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung, 14/17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,3 triệu đồng, tăng 5,1% so với năm 2022. Kết quả đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng nhằm huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ tỉnh và sự đồng lòng, tích cực hưởng ứng của các cấp, các ngành và nhân dân đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, tỉnh đã tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội Tụ xanh”, qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phục hồi và tăng trưởng nhanh, doanh thu du lịch ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2022. Bên cạnh đó, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp được quan tâm đầu tư đúng mức, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng 1,76%, sản lượng lương thực tăng 2,97%, sản lượng khai thác hải sản tăng 1,71% so với năm 2022. Toàn tỉnh có thêm 30 dự án được cấp có thẩm quyền cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hút một số dự án có quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 2 huyện, 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao… Những vấn đề tồn đọng, kéo dài, bức xúc nổi lên trong phát triển kinh tế - xã hội được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án trọng điểm, có quy mô lớn nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện. Việc tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, doanh nghiệp và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện có nền nếp, qua đó đã tạo sự tin tưởng, đồng tình trong nhân dân và doanh nghiệp. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường chỉ đạo, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; kết quả giao quân đảm bảo số lượng, chất lượng. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện lớn và các đoàn cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, làm việc tại tỉnh.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh với sự nỗ lực phấn đấu trong năm 2024, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên mọi phương diện.

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quốc hội Đức đã thông qua ngân sách với gần 477 tỷ euro
Chính phủ Đức phải chấp nhận chính sách “thắt lưng buộc bụng,” trong đó có việc bãi bỏ dần các ưu đãi về thuế đối với dầu diesel dành cho nông nghiệp...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội