DÂN TỘC VIỆT NAM

 Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội
26 ngày trước Xã hội
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả vận động, phát triển chín muồi của các điều kiện khách quan và sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả của các nhân tố chủ quan. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện đã trở thành chính Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam được nhân dân thừa nhận, tin tưởng, yêu mến, suy tôn, ủy thác và ra sức xây dựng, bảo vệ. Đó là điều căn cốt nhất giúp Đảng ta trở thành một Đảng Cộng sản cầm quyền, lãnh đạo cách mạng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO