Theo dõi trên

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực nghề báo

20/06/2023, 05:24

Báo chí là phương tiện thông tin thiết yếu của đời sống xã hội, là công cụ, phương tiện quan trọng của Đảng và Nhà nước trong công tác tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước tới nhân dân.

Lịch sử đã ghi nhận, báo chí cách mạng Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình. Báo chí xứng đáng là công cụ sắc bén của sự nghiệp cách mạng, của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, định hướng dư luận, tuyên truyền, cổ vũ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

bao-chi.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy vĩ đại của những người làm báo Cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Lời Bác dạy năm xưa

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) là người đã khai sinh và đặt nền móng vững chắc cho báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh, góp phần tích cực trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử báo chí nước ta cũng luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và dân tộc Việt Nam. Báo chí trải qua các thời kỳ “tìm đường cứu nước”, “vận động cách mạng”, “kháng chiến giải phóng dân tộc”, “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và ngày nay “đổi mới và hội nhập quốc tế”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, báo chí cách mạng Việt Nam đã đảm nhiệm xuất sắc vai trò là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể, như V.I.Lênin từng yêu cầu, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh xác định: Báo chí là mặt trận, người làm báo là chiến sĩ, cây bút trang giấy là vũ khí, bài báo là tờ hịch cách mạng để tập hợp, hướng dẫn nhân dân đấu tranh. Trong thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng vào tháng 5/1949 ở Việt Bắc, Hồ Chí Minh viết: ‘‘Báo chí ta cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ hòa bình thế giới. Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ chức dân chúng để đưa dân chúng đến mục đích chung”. Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Trong bài “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân Dân, ngày 24/4/1954, Người viết: “Tờ báo Đảng như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, công tác. Hàng ngày, nó giúp nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”. Nhiệm vụ quan trọng của báo chí là: Biểu dương các nhân tố tích cực, phê phán mạnh mẽ các nhân tố tiêu cực. Báo chí không chỉ lãnh đạo dư luận mà cần phải lãnh đạo, tổ chức các phong trào của quần chúng. Người phê phán ''Không biết lãnh đạo dư luận, không biết thúc đẩy và nâng cao tinh thần đấu tranh của nhân dân'' là một trong những khuyết điểm của báo chí. Người nói: “Báo chí phải khuyến khích những người tốt, việc tốt và thẳng thắn phê bình những điều xấu như: Lười biếng, tham ô, lãng phí, quan liêu. Có như vậy mới ngăn chặn được những hành động ăn cắp của công...”. Người kêu gọi các báo chí phải có chuyên mục thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách người làm báo chí, Người dạy: Nhà báo cần “Cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hóa, chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động”. Tính chân thật là sức mạnh, là niềm tin, nên được coi là đạo đức của người làm báo cách mạng.

Tuyên truyền đúng định hướng

Thực hiện lời dạy của Bác, trong những năm qua Báo Bình Thuận đã tập trung thông tin tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy tương đối toàn diện cả lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Báo Bình Thuận còn tập trung cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, đăng tin, bài cổ vũ phong trào thi đua các cấp, các ngành. Trong phát triển kinh tế, Báo Bình Thuận đã tập trung tuyên truyền về phát triển thế mạnh của tỉnh là kinh tế thủy sản và phát triển du lịch. Về xây dựng Đảng, Báo Bình Thuận đã tập trung tuyên truyền đại hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương); Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố và tương đương. Đặc biệt, báo tuyên truyền Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong tuyên truyền, Báo tập trung nêu bật những thành tựu đã đạt được cũng như hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Sau đại hội, Báo Bình Thuận còn đăng toàn văn văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết của Tỉnh ủy để các ngành, địa phương và nhân dân cùng thực hiện. Báo Bình Thuận còn tuyên truyền hoạt động của HĐND, UBND tập trung cho các kỳ họp, hoạt động kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính. Tuyên truyền hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Ban Biên tập Báo Bình Thuận đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng nội dung chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trên báo và phát hành rộng khắp đến tất cả các tổ chức Đảng, các chi, Đảng bộ trong tỉnh. Bên cạnh đó Báo Bình Thuận tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề hàng năm, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ phong trào xây dựng giao thông nông thôn mới, nhất là các xã điểm, nâng cao chất lượng ấp văn hóa, xã văn hóa. Thông tin các hoạt động an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với các nhóm đối tượng còn gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Tập trung tuyên truyền những mô hình sản xuất, gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phát triển kinh tế, gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phải khẳng định rằng, Báo Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực, tập trung thông tin tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nhà đến các tầng lớp nhân dân, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đồng thời cổ vũ các cấp, các ngành đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà…

THANH QUANG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao chứng nhận khóa huấn luyện viên Yoga đầu tiên của tỉnh
Sáng 18/6, Liên đoàn Yoga Bình Thuận đã bế giảng lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên yoga 200H khóa I năm 2023. Đại diện Sở VHTTDL đã đến dự và trao bằng chứng nhận cho học viên.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023): Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực nghề báo