Theo dõi trên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Giá trị thiêng liêng của lời thề

18/04/2023, 14:21 - Lượt đọc: 2,946

Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” đang lan tỏa rộng rãi và mang lại những hiệu ứng tích cực trong mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

1. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, bản thân mỗi người sẽ tự rà soát, soi rọi, nhìn nhận, đánh giá lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, nhân dân khi được kết nạp Đảng, khi nhận nhiệm vụ do được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử. Qua đó, tinh thần tự chỉnh đốn, hoàn thiện bản thân, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung sẽ được khơi dậy, cộng hưởng. Thế nhưng một số kẻ hoài nghi, thiếu tin tưởng đã liên tục xuyên tạc, chống phá đợt sinh hoạt này. Họ lợi dụng những hạn chế từ quá trình thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị trong một số cấp ủy, tổ chức đảng, phủ nhận hoàn toàn vai trò, ý nghĩa, bản chất của Đợt sinh hoạt này. Họ cho rằng việc thực hiện đợt sinh hoạt này hoàn toàn mang tính hình thức, khoa trương hoặc đó là công cụ để bợ đỡ, nịnh nọt cấp trên hoặc bôi nhọ, trù dập người khác nên không có tác dụng đáng kể đối với tổ chức đảng và đảng viên, thậm chí làm cho Đảng yếu đi...

ccde0ff6-7ecf-4a59-9e11-479670182fb2.jpeg
Lễ kết nạp đảng viên.

Điều không thể phủ nhận, ngày kết nạp Đảng là ngày thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của một cá nhân. Trước cờ Đảng, người Đảng viên mới tuyên thệ cam kết về lòng trung thành, chí tiến thủ và tinh thần suốt đời tu dưỡng, rèn luyện, giữ trong sạch phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người cộng sản, phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Lời thề mang ý nghĩa thiêng liêng, là một sự cam kết thực hiện, một phẩm chất của người trọng danh dự, giữ chữ tín. Trong lịch sử dân tộc, không thiếu gương người xưa xem lời thề nặng tựa Thái Sơn, thậm chí dùng cả sinh mệnh để thực hiện. Chúng ta còn nhớ câu chuyện Lê Lai quên mình cứu chúa. Hành động ấy xuất phát từ hội thề Lũng Nhai, khi Lê Lai và 17 vị nhân kiệt nguyện cùng chủ tướng Lê Lợi “thề chung sức đồng lòng, sống chết cùng nhau, gìn giữ đất nước làm cho xóm làng được ăn ở yên lành”. Từ hội thề Lũng Nhai năm 1416, sau 10 năm nếm mật nằm gai, khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc thắng lợi vẻ vang. Câu chuyện ấy nhắc chúng ta về bài học trọng chữ tín, giữ trọn lòng trung nghĩa của thế hệ cha ông.

Không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại đặt ra yêu cầu về “Danh dự”, “Phẩm chất” trước Đại hội XIII của Đảng. Danh dự, “ cái tiếng” tuy gắn liền với cá nhân nhưng lại có ảnh hưởng tới cả gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức… tùy vào vị trí xã hội, tầm ảnh hưởng của cá nhân đó. Nói lời mà không giữ lấy lời thì ngàn năm bia miệng vẫn còn lưu danh. Ngày nay, còn có cả ... “bia mạng”. Giữ lời hứa với dân, giữ trọn lời thề với Đảng là thái độ chuẩn mực làm người chân chính, là tư cách, đạo đức của người cách mạng. Lời thề trước cờ Đảng đòi hỏi mỗi đảng viên phải khắc cốt, ghi tâm và giữ trọn suốt cuộc hành trình theo Đảng, phải luôn làm đúng những điều đã hứa với Đảng, với dân. Bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.

2. Trải qua 93 năm, kể từ ngày có Đảng lãnh đạo dân tộc Việt Nam, chính lời thề thiêng liêng dưới cờ Đảng đã trở thành động lực thôi thúc lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên tận tụy cống hiến hy sinh, đưa đất nước ta có được vị thế cơ đồ như ngày hôm nay. Nhưng đáng buồn là thời gian qua, có những con sâu làm rầu nồi canh. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng những bất cập trong cơ chế, chính sách để tư lợi cho cá nhân, gia đình, nhóm lợi ích. Với họ, chỉ vì thiếu nghiêm khắc rèn luyện bản thân, bị mê hoặc bởi danh lợi mà quên mất lời tuyên thệ thiêng liêng của chính mình, làm hoen ố danh dự, nhân phẩm của đảng viên, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân. Đồng thời tạo cơ hội cho các thế lực thù địch kích động, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là nguyên nhân căn bản, là khởi nguồn của sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ở tỉnh ta, các vụ việc, vụ án xảy ra đã phần nào khiến tinh thần của nhiều cán bộ, đảng viên xuống thấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn ở một số sở, ngành mang tính chất nhạy cảm. Trong bối cảnh này, đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề Đảng viên” đã triển khai kịp thời, đúng lúc, để nhắc nhở mỗi cán bộ Đảng viên giữ lửa và tiếp tục lòng nhiệt huyết như ngày đầu được kết nạp Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Ngọc có mài mới sáng, vàng càng luyện càng tinh. Một quá trình thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng sẽ càng làm sáng lên “danh dự” và “phẩm chất cách mạng” của người đảng viên. Bài học về kỷ luật cán bộ thời gian qua cho thấy, tất cả đảng viên dẫu ở cương vị nào, trọng trách nào cũng không được buông lỏng tinh thần tự rèn luyện, tự chỉnh đốn, nhất là trước cám dỗ của những viên đạn bọc đường.

Tham nhũng gắn liền với quyền lực và là vấn nạn của mọi quốc gia; ở đâu có quyền lực thì ở đó tất yếu đã, đang và sẽ có tham nhũng hoành hành, dù đó là thể chế chính trị nào, mà còn cho thấy phòng và chống tham nhũng là “một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, nên cần phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm mục đích xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh… như Tổng Bí thư đã chỉ ra. Một mặt nhốt quyền lực vào lồng cơ chế để kiểm soát, ngăn chặn, kỷ luật. Mặt khác, những cuộc sinh hoạt, rèn luyện của tổ chức Đảng, Đảng viên nhằm để mỗi Đảng viên tự soi rọi, tự sửa chữa, mỗi tổ chức xây dựng, giúp đỡ cá nhân cùng tiến bộ, thật sự “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”; thật sự tâm huyết vì nước, vì dân. Vì lẽ đó đợt sinh hoạt Giữ trọn lời thề là một việc làm cần thiết, tất yếu trong công cuộc chống “giặc nội xâm”, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh phòng, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, để lấy lại niềm tin của nhân dân.

3. Quan điểm của Tỉnh ủy Bình Thuận là cùng với việc đề cao vai trò tự giác của mỗi cá nhân, thông qua đó còn mở rộng và phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị, luôn coi trọng công tác tự phê bình và phê bình, nghiêm khắc phê phán những cán bộ hay nói suông, nói một đường, làm một nẻo; biểu dương, khen thưởng những gương đảng viên tận tụy, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đi đôi với đó là “Kịp thời rà soát, thay thế cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, yếu kém về năng lực, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm”. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị "Giữ trọn lời thề đảng viên", tỉnh sẽ rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tinh thần này đã được các cơ sở Đảng quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, thực chất. Mỗi chi bộ Đảng đều tổ chức tối thiểu một cuộc sinh hoạt chuyên đề để từng đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý trình bày trước chi bộ về kết quả tự rà soát, soi rọi, đánh giá quá trình thực hiện lời thề, lời hứa của mình. Trên tinh thần xây dựng cởi mở, chân thành, tập thể chi bộ góp ý để các cá nhân tu sửa, hoàn thiện mình. Đồng thời, các buổi trò chuyện, trao đổi, thảo luận với các Đảng viên lão thành, những tấm gương sống có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền, đã khơi dậy ý thức “tự soi, tự sửa”, tự đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong chính mỗi người, thôi thúc ngọn lửa nhiệt huyết. Việc kịp thời tuyên dương các Đảng viên, cơ sở Đảng tiêu biểu trong toàn tỉnh cũng động viên, thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong mỗi cán bộ Đảng viên.

Sau 3 tháng triển khai, các cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, thực chất. Nhờ đó, tinh thần của đợt sinh hoạt chính trị lần này đã lan tỏa sâu rộng, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về danh dự và trách nhiệm của mình đối với lời tuyên thệ trước cờ Đảng, nghiêm túc tự soi tự sửa, tự tu dưỡng bản thân, phát huy tính tự giác, đề cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ đảng viên, nói đi đôi với làm. Thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Việc đẩy mạnh, thông tin rộng rãi về đợt sinh hoạt đến mọi tầng lớp nhân dân càng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc cùng soi cùng sửa, càng làm sinh động hơn, rõ nét hơn tinh thần dân chủ, cầu thị, thắng thắn. Rõ ràng, đợt sinh hoạt ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong đông đảo cán bộ Đảng viên, nhận được sự ủng hộ tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, chứ không hề khẩu hiệu, hình thức, không hiệu quả, không phù hợp với địa phương như các đối tượng xấu rêu rao.

Mỗi người cán bộ, Đảng viên chính là hình ảnh gần gũi nhất của Đảng trong mắt quần chúng nhân dân. Đảng vững mạnh nhờ những Đảng viên tận tâm cống hiến dù ở bất cứ nơi đâu, dù bất cứ cương vị gì. Và lòng dân tin yêu Đảng cũng từ những người Đảng viên mà họ nhìn thấy hàng ngày. Thế nên, để dân tin Đảng, người cán bộ Đảng viên phải luôn thực hành tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để trở thành nơi dân gởi gắm tin yêu. Xác tín với dân bằng cách giữ trọn lời hứa, phụng sự bằng tinh thần tận hiến, bằng danh dự và lòng tự trọng. Tinh thần thái độ này, nếu vươn ra khỏi các ví dụ đơn lẻ, trở thành một nguyên tắc ứng xử phổ biến sẽ mang lại niềm tin cho người dân, trở thành một nguồn lực to lớn. Khi đó, nhân tố con người không còn là điểm nghẽn mà chính là chìa khóa khai thông mọi khó khăn, vướng mắc.

Do đó, cần thiết đề nghị cuộc sinh hoạt giữ trọn lời thề đảng viên nên được thực hiện thường xuyên, liên tục, trở thành một nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, một nội dung đánh giá đảng viên hàng năm, chứ không chỉ dừng vào tháng 5/2023 như kế hoạch. Để việc tự soi tự sửa trở thành thói quen, thành một phản xạ tự nhiên. Để thực hiện lời hứa với Đảng, với dân trở thành văn hóa, thành lẽ sống của mỗi cán bộ công chức viên chức trong toàn tỉnh, qua đó góp sức xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu mạnh, văn minh.

TIÊU HỒNG PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Họp mặt chuyên gia, cán bộ công tác ở Campuchia
BTO-Ban Liên lạc cựu cán bộ công tác tại tỉnh Preah Vihear, Campuchia vừa tổ chức cuộc họp mặt tại TTC Place.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Giá trị thiêng liêng của lời thề