Theo dõi trên

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

08/01/2024, 05:10

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Đây là một trong những mục tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra trong triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

doi-ngoai.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng tiếp ông Sam Wood - Phó Tổng Lãnh Sự quán Vương Quốc Anh
tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Hòa

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu phải không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại theo phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”, phù hợp với đối tượng, khu vực, địa bàn trong và ngoài nước, trọng tâm là các quốc gia, vùng lãnh thổ có quan hệ với tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời động viên sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế để tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế, về vùng đất, con người tỉnh Bình Thuận thân thiện, nghĩa tình. Thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, diễn đàn, đề án, chương trình, kế hoạch... góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh về quê hương, con người, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch... của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót để bảo đảm tính hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

doi-ngoai-1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng làm việc với Tập đoàn Enterprize Energy. Ảnh: Đ.Hòa

Để triển khai thực hiện yêu cầu trên, cấp ủy Đảng các đơn vị, địa phương phải tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW, các chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh quốc gia, dân tộc và quê hương Bình Thuận cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; phát huy vai trò của người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trong xã hội; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị trong triển khai công tác thông tin đối ngoại. Phát huy hiệu quả, vai trò của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh trong chỉ đạo định hướng; kịp thời cung cấp thông tin, nhất là thông tin đối với các sự việc nhạy cảm, phức tạp. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương trong công tác thông tin đối ngoại. Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại với tinh thần “đi trước mở đường”, có tính dự báo cao, phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, khu vực, địa bàn, sát với thực tiễn; phối hợp hài hòa, linh hoạt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân; tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa và lồng ghép thông tin đối ngoại trong các hoạt động tuyên truyền, báo chí, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch; các chương trình, sự kiện của tỉnh, các buổi làm việc của tỉnh với các đoàn ngoại giao, các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao và trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì và phát triển mối quan hệ với các tỉnh bạn, đối tác nước ngoài, tổ chức quốc tế. Thông tin về tình hình quốc tế cần khách quan, cân bằng, đa chiều, qua đó khẳng định tính ưu việt của chế độ, những thành tựu phát triển đáng tự hào của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bảo đảm quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng trong thông tin đối ngoại đối với các vấn đề quốc tế, khu vực, vai trò của Việt Nam với các vấn đề toàn cầu, vai trò, vị thế của tỉnh trên các lĩnh vực, trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước; củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước, quê hương phồn vinh hạnh phúc. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc, quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường nguồn lực; Xây dựng hệ thống cụm thông tin đối ngoại ở các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển… có nhiều người nước ngoài. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ về thông tin đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan

Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu đầu năm 2024
Sáng nay (5/1), tại Khu căn cứ Tỉnh uỷ (xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Họp mặt chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu đầu năm 2024.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại