MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tuy Phong (1/6/1983 -1/6/2023)
Tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố, phát triển
19 giờ trước Xã hội
Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được toàn Đảng bộ huyện chú ý lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO