MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Đức Linh
13 giờ trước Pháp luật
BTO-Hôm qua (12/8), tại xã Đức Tín (Đức Linh) đã diễn ra chương trình Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Ngày hội do Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức.
 • Nghị quyết 20 ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
  16 ngày trước Chính trị
  Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), khu vực KTTT của nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển KTTT, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về KTTT được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
 • Nghị quyết số 18/NQ-TW: Quản lý, sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân
  22 ngày trước Chính trị
  Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-TW (NQ18) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
 • Nghị quyết số 19-NQ/TW: Khẳng định vai trò “tam nông” trong sự nghiệp đổi mới
  29 ngày trước Chính trị
  Trong mọi thời điểm, Đảng ta luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Phan Thiết: Gửi thông báo đến cơ quan quản lý nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn
  một tháng trước Xã hội
  Đây là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết nhằm khắc phục tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.
 • Hàm Thuận Nam: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
  một tháng trước Pháp luật
  Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, huyện Hàm Thuận Nam đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn.
 • “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”
  một tháng trước Đời sống
  Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 • Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền
  2 tháng trước Chính trị
  Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao ban hành Kết luận về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 • Thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X): Chính sách tam nông hiệu quả và hy vọng
  2 tháng trước Kinh tế
  Nghị quyết số 26 ngày 5/8/2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết), Nghị quyết đã xác định: “Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.
 • Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong nhân dân
  2 tháng trước Văn hóa - Thể thao
  Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Hỗ trợ 40 triệu đồng cho người nghèo, tai nạn lao động
  2 tháng trước Xã hội
  BTO - Trong chuyến công tác ở huyện đảo Phú Quý, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Quốc hội cùng bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng 20 phần quà (1 triệu đồng/suất) cho 20 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn bị tổn thất trong đại dịch Covid- 19, đang ngụ tại 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải
 • Kiêm nhiệm chức danh: Hiệu quả từ thực tế
  3 tháng trước Chính trị
  Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bình Thuận bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh từ năm 2018. Đến nay, qua thực tiễn các mô hình mới bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 • 
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
  3 tháng trước Xã hội
  Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã thành công tốt đẹp. Ban chấp hành khóa mới gồm 31 thành viên của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã chính thức ra mắt trước đại hội.
 • Giao ban khối đảng quý 1/2022: Các cơ quan, đơn vị khối Đảng đã chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm
  4 tháng trước Chính trị
  Sáng ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp giao ban khối Đảng quý I/2022, nhằm đánh giá các kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022 của các cơ quan khối Đảng tỉnh.
 • Gắn công tác dân vận với các phong trào thi đua
  4 tháng trước Chính trị
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thực hiện tốt lời dạy của Người, tỉnh Bình Thuận đã vận động, tập hợp nhân dân triển khai sôi nổi các phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
 • Tài nguyên & Môi trường: Trung tâm của các quyết định phát triển
  4 tháng trước Đời sống
  Công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được Bình Thuận xác định ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển. Do vậy cần phải khẩn trương tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường gia tăng, đang trở thành nguy cơ đe dọa nghiêm trọng sức khỏe, đời sống nhân dân.
 • Giám sát và phản biện xã hội, những tồn tại cần thay đổi
  5 tháng trước Chính trị
  Trong 7 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã thực hiện 2.877 cuộc giám sát đối với các tổ chức, cá nhân (cấp tỉnh 87 cuộc; cấp huyện 324 cuộc; cấp xã 2.466 cuộc) và thực hiện 93 hội nghị phản biện và kiến nghị 3.986 nội dung liên quan và được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị.
 • Phát triển thanh niên toàn diện
  5 tháng trước Giáo dục - Thanh niên
  Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương về giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
 • LỜI CẢM TẠ
  5 tháng trước Xã hội
  Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Tín chân thành cảm tạ:
 • Giám sát về thực hành tiết kiệm , chống lãng phí tại Hàm Thuận Nam
  5 tháng trước Chính trị
  BTO- Sáng 21/2, Đoàn giám sát do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Bình Thuận làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Nam về thực hiện chính sách pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.
 • Dấu ấn dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  5 tháng trước Đời sống
  Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng sinh sống, thời gian qua, Bình Thuận đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO