Theo dõi trên

Phát huy cơ hội, tiềm năng, lợi thế để Hàm Tân phát triển

11/03/2024, 04:54

Tăng cường lãnh đạo phát huy tối đa các cơ hội, tiềm năng, lợi thế để phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương… là một trong những nội dung kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân.

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện Hàm Tân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận: Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt một số kết quả quan trọng; nổi rõ là: Thu ngân sách vượt dự toán được giao; sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả tích cực, triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP hiệu quả, có nhiều sản phẩm nông nghiệp được công nhận 3 sao. Thu hút được một số dự án công nghiệp có quy mô rất lớn, có ý nghĩa quan trọng; kết quả giải ngân vốn đầu tư đạt tỷ lệ cao; công tác đền bù, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai đầu tư các khu công nghiệp có nhiều cố gắng. Các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Công tác phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm, đó là: Kinh tế của huyện phát triển còn chậm, quy mô kinh tế còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Hoạt động thương mại, du lịch nhỏ lẻ, còn nhiều dự án du lịch không triển khai, chậm triển khai. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác lập quy hoạch chung xây dựng các xã, quy hoạch vùng huyện còn chậm. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng còn nhiều hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác kiện toàn, bổ sung nhân sự các chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được tập trung chỉ đạo. Công tác cải cách thủ tục hành chính có mặt hạn chế, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn về đất đai còn cao. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. Tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm chưa được khắc phục hiệu quả. Việc nắm bắt thông tin, dự báo tình hình trong Nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng còn chậm. Tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài bị bắt giữ vẫn còn xảy ra. Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã còn hạn chế so với yêu cầu.

trung-tam-hanh-chinh-huyn-ham-tan-nh-n.-lan-4-topaz-denoise-enhance-sharpen.jpeg

Về nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận định Hàm Tân có nhiều thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội như: Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam (phía Đông), đoạn qua địa bàn huyện, hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với các tỉnh lân cận; có các dự án khu công nghiệp quy mô lớn, những công trình thủy lợi đang được đầu tư; có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển du lịch đa dạng. Do vậy Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân cần tăng cường lãnh đạo phát huy tối đa các cơ hội, tiềm năng, lợi thế để phát triển, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Báo cáo số 620-BC/HU, ngày 09/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân. Theo đó không ngừng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn khuyết, thiếu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu phát triển chung. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm, tạo chuyển biến tiến bộ rõ nét về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành; khắc phục có hiệu quả tình trạng cán bộ, công chức đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị trung tâm huyện và xây dựng nông thôn mới. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án thứ cấp, tăng tỷ trọng lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, dự án thủy lợi và các dự án đầu tư ngoài ngân sách; tăng cường thu hút các nhà đầu tư có năng lực, có kinh nghiệm, tâm huyết để triển khai các dự án du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai, khoáng sản, môi trường, nhất là việc kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản trái phép, các hành vi lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép. Tập trung thực hiện hoàn thành việc đo đạc lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Phấn đấu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kế hoạch. Phối hợp rà soát, đề xuất thu hồi các dự án không triển khai, chậm triển khai hoặc triển khai không đúng mục đích, mục tiêu của dự án. Ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Tăng cường công tác nắm tình hình, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để diễn biến phức tạp, trở thành “điểm nóng”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, bảo đảm kịp thời, có hiệu quả, không để khiếu kiện vượt cấp, ảnh hưởng an ninh, trật tự. Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội. Lãnh đạo phát huy đúng mức vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, xã trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV), sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống của nhân dân…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan phối hợp Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân giải quyết các kiến nghị của huyện, gồm: Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 55 đoạn từ huyện Hàm Tân qua thị xã La Gi kết nối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Việc đầu tư thực hiện các tuyến đường từ Tân Xuân đi Tân Thắng – Thắng Hải, đường số 15 (xã Tân Thắng) và đường liên xã Tân Đức – Sông Phan (đoạn từ xã Tân Phúc đến xã Sông Phan); Về đầu tư xây dựng công viên công cộng tại trung tâm huyện; Việc đầu tư hệ thống nước sạch đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; Dự án đầu tư hệ thống kênh tiếp nước liên huyện phía Nam của tỉnh và công tác đền bù, giải tỏa để triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Tân.

P.V


(1) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận dưới góc nhìn của các nhà đầu tư
Vùng đất Bình Thuận đầy gió và nắng là sự khác biệt so với các địa phương khác, đây cũng chính là nguồn lực hấp dẫn mạnh nhất đối với các nhà đầu tư trong xu thế kinh tế hiện nay. Mới đây, tại Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các nhà đầu tư đã nhận định tỉnh Bình Thuận có nhiều tiềm năng đặc biệt để phát triển du lịch, công nghiệp, bất động sản và năng lượng tái tạo…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy cơ hội, tiềm năng, lợi thế để Hàm Tân phát triển