Theo dõi trên

Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023): 93 năm giữ vững ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc

17/11/2023, 05:00 - Lượt đọc: 11,250

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà”.

z4889504333669_8638a88a2cddd2149f3a30ac43418e01.jpg

Do vậy, ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người và Đảng ta đã giao cho Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam sứ mệnh là ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc. 93 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã ngày càng khẳng định và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh to lớn góp phần phát triển đất nước.

386198528_645107531137687_4127983057828043116_n.jpg

Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sự kiện này đã đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy mà ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Kể từ khi thành lập cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đã tăng cường các hoạt động, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bất cứ hoàn cảnh, giai đoạn nào, tên gọi khác nhau thế nhưng tổ chức Mặt trận cũng đã thể hiện rất rõ và thực hiện rất tốt vai trò, vị trí của mình. Đó là luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành những mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã và đang chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần thi đua sáng tạo và huy động các nguồn lực trong xã hội, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp; kiến nghị với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng, góp phần hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những thành tích đạt được trong 93 năm qua đã khẳng định, MTTQ Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của nhân dân, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, là lá cờ đầu đại đoàn kết toàn dân tộc.

de-cuong-tuyen-truyen.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định:

“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại… Mặt trận là cầu nối vững chắc của nhân dân với Đảng, Nhà nước mà không có một thế lực nào có thể chia cắt được”. Do vậy sứ mệnh giữ vững ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhiệm vụ cao cả của MTTQ Việt Nam các cấp trong công cuộc đổi mới mà Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

202208120921264.jpeg
Ảnh tư liệu.

Cùng viết trang sử vàng

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận và các tổ chức thành viên luôn nỗ lực làm tròn sứ mệnh của mình là: Tăng cường xây dựng, củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó góp phần tiếp thêm nội lực để quê hương Bình Thuận cùng với cả nước vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngày càng phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi tầng lớp nhân dân. Một trong những dấu ấn đậm nét, đó là Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn kết công tác Mặt trận với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, những thành quả qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cho thấy sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của địa phương, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 20 năm qua, thông qua Ngày hội đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng và phát triển hoạt động của hơn 90 Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thị trấn; trên 600 Nhà Văn hóa thôn, khu phố; gần 500 sân thể thao thôn, khu phố; duy trì, nhân rộng trên 800 mô hình các loại trên địa bàn tỉnh thông qua 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt khác, chính sách an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện rất tốt như, bàn giao 760 căn nhà, tổng trị giá trên 24 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới gần 6.000 căn nhà cho hộ nghèo; sửa chữa trên 587 căn nhà với số tiền trên 15 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp trên 360 tỷ đồng cùng Nhà nước thực hiện hàng trăm công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại cộng đồng dân cư... Trong những ngày này, khi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang được tổ chức rộng khắp tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, mỗi người dân chúng ta càng tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng ta trong việc đề cao vai trò, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

BBT


(0) Bình luận
Bài liên quan

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 4, xã Đức Phú
BTO-Sáng 15/11, thôn 4, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự và chung vui ngày hội có bà Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Vũ Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh, cùng cán bộ và đông đảo bà con nhân dân thôn 4.
Nổi bật
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023): 93 năm giữ vững ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc