MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ & XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ
11 tháng trước Dân tộc - Phát triển
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh năm 2023 giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025 (viết tắt Chương trình MTQG).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO