NẮM BẮT TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân
4 tháng trước Chính trị
Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cấp, các ngành theo dõi, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, nhân dân và các vấn đề, vụ việc liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và đề xuất, tham mưu lãnh đạo chỉ đạo, xử lý. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO